FKD przejmuje spółkę Drewex oraz kontynuuje konsolidację rynku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 mar 2018, 08:46

FKD przejmuje spółkę Drewex oraz kontynuuje konsolidację rynku

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider na rynku budowy magazynów soli – zawarła umowę zakupu 100 proc. udziałów spółki Drewex, zajmującej się przetwarzaniem drewna oraz produkcją wyspecjalizowanej galanterii ogrodowej i domów szkieletowych. Jej głównymi aktywami są: działka o powierzchni 5 ha, na której znajduje się 17 nowoczesnych hal produkcyjnych wraz z wyposażeniem o łącznej możliwości przetarcia 120 tys. m3 drewna rocznie. Całkowita wartość aktywów posiadanych przez Drewex to 19,5 mln zł, podczas gdy wartość transakcji wyniosła 12 mln zł. Zakup udziałów spółki Drewex pozwoli na integracje pionową procesu produkcji konstrukcji drewnianych, a co za tym idzie optymalizację kosztów. Dzięki temu zwiększa się moce produkcyjne. Ponadto dzięki przejęciu FKD będzie mogła rozwinąć działalność w segmencie budowy jednorodzinnych domów szkieletowych, co w przyszłości powinno stanowić istotne źródło przychodów spółki. Szacunkowe oszczędności FKD w 2018 wynikające z efektów przejęcia spółki Drewex powinny wynieść ok. 1 mln zł.

Negocjacje w sprawie przejęcia spółki Drewex przez grupę kapitałową FKD trwały od grudnia 2017 roku. W ramach transakcji FKD przejęła 120 udziałów spółki za 500 tys. zł. W ramach transakcji dotychczasowi udziałowcy przekazali na poczet spółki grunty o wartości 6,5 mln zł, na których zlokalizowany jest zakład produkcyjny. Wcześniej był on przez Drewex dzierżawiony. Ponadto, dotychczasowi udziałowcy sprzedali spółce wydzieloną działkę za kwotę 400 tys. zł. FKD wypłaciła także dotychczasowym udziałowcom 500 tys. zł z tytułu zwrotu środków wpłaconych do spółki Drewex. Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. zobowiązała się również poręczyć zobowiązania spółki Drewex wobec lasów państwowych i banków, o wartości ponad 10 mln zł. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, łączna wartość transakcji wyniosła prawie 12 mln zł.

„Przejęcie spółki Drewex jest drugim bardzo znaczącym przejęciem w historii grupy kapitałowej FKD. Przypomnę, że w 2016 roku przejęliśmy spółki z grupy Dome International, dzięki czemu udało nam się niemal w całości skonsolidować polski rynek budowy magazynów soli. Transakcja spowoduje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych, co pozwoli nam w 100% zaspokoić nasze wewnętrzne zapotrzebowanie na drewno klejone, które jest cały czas wykorzystywane do realizacji projektów związanych z budową magazynów soli. Przeniesienie dużej części produkcji z Nowego Tomyśla do nowego zakładu oznacza również wykorzystanie w 100% jego ogromnych mocy produkcyjnych, które do tej pory nie były wykorzystywane w maksymalny sposób. Muszę jednak zaznaczyć, że przejęcie spółki Drewex to nie jedynie zakup aktywów na potrzeby FKD. Oczywiście bardzo zależy nam na wykorzystaniu ogromnych możliwości produkcyjnych zakładu na rzecz realizowanych projektów. Uważamy jednak, że obecny profil działalności Drewex jest bardzo atrakcyjny, dlatego będziemy również kontynuować i rozwijać jej dotychczasową działalność"

skomentował Waldemar Zieliński, prezes zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

Przejmowana spółka stale współpracuje z lokalnymi gospodarstwami leśnymi, dzięki czemu posiada ciągły dostęp do surowca. W ramach umów z regionalnymi dyrekcjami lasów państwowych spółka posiada gwarancję zakupu 60 tys. m3 nieprzerobionego drewna rocznie, co pozwala zaspokoić 50% mocy produkcyjnych zakładu. Spółka Drewex posiada również własną sieć transportową.

Głównym składnikiem aktywów spółki jest nowoczesny zakład w miejscowości Mieszkowice w woj. zachodniopomorskim, w skład którego wchodzi 17 hal produkcyjnych. Zakład wyposażony jest w tartak, suszarnie, urządzenia do impregnacji ciśnieniowej i zanurzeniowej, linię produkcyjna do łączenia drewna na mikrowczepy oraz bogato wyposażony park maszynowy do specjalistycznej obróbki drewna.

Przejmowana spółka współpracuje z lokalnymi gospodarstwami leśnymi, dzięki czemu posiada stały dostęp do surowca. W ramach umów z lokalnymi lasami państwowymi spółka posiada gwarancję zakupu 60 tys. m3 nieprzerobionego drewna rocznie co stanowi 50% mocy produkcyjnych zakładu. Spółka Drewex posiada również własną sieć transportową.

W 2017 roku przychody spółki Drewex wyniosły 14 mln zł, z czego 95% stanowiły przychody z eksportu, przede wszystkim do Niemiec. Dla porównania prognozowane przychody FKD za 2017 rok wynoszą 19 mln zł. Transakcja oznacza dla grupy FKD niemal podwojenie skali działalności.

W związku z przejęciem FKD dokonała szacunków potencjalnych oszczędności wynikających z efektów synergii. W 2018 roku FKD powinna zaoszczędzić dzięki przejęciu nawet ok. 1 mln zł

„Optymalizacja kosztowa wynikająca z przejęcia będzie bardzo istotna. Skorzysta na tym zarówno FKD jak i Drewex. Dla Drewexu oznacza znaczące zmniejszenie kosztów związanych z bieżącą obsługą działalności spółki takich jak zarządzanie kadrami, księgowość itp., ponieważ tego typu działania będą prowadzone przez osoby już zatrudnione w FKD. Zmiany te powinny pozytywnie wpłynąć na rentowność przejmowanej spółki. Dla FKD natomiast potencjalne korzyści będą ogromne. Tak jak wspominałem wcześniej, dzięki uzyskaniu dostępu do bardzo nowoczesnego zakładu produkcyjnego pokryjemy zapotrzebowanie na drewno związane z naszymi projektami realizowanymi obecnie i w przyszłości. Znacząco obniżymy również koszty zakupu surowca, ponieważ będziemy pozyskiwać drewno bezpośrednio z lasów znajdujących się w sąsiedztwie przejmowanego zakładu. Dotychczas kupowaliśmy surowiec od dostawców zewnętrznych. Dzięki łatwemu dostępowi do surowca oraz sieci transportowej powinniśmy znacząco usprawnić realizację umów. Warto również pamiętać o tym, że Drewex prowadzi działalność w segmencie budowy jednorodzinnych domów szkieletowych. W wyniku transakcji otwierają się przed nami dodatkowe możliwości związane z rozwojem na tym rynku. Przypomnę tylko, że działalność w tym segmencie rozpoczęliśmy w zeszłym roku oraz planujemy regularnie zwiększać jej udział w strukturze przychodów FKD"

dodał Waldemar Zieliński

W ramach umowy FKD poręczyła również za zobowiązania spółki Drewex wobec Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku oraz Banku Spółdzielczego w Chojnie do łącznej kwoty ponad 10 mln zł. Zobowiązania te są spłacane ze środków generowanych w ramach działalności operacyjnej przejmowanej spółki.

Na początku grudnia 2017r. Fabryka Konstrukcji Drewnianych opublikowała aktualizację prognoz finansowych na lata 2017-2018. Według prognozy przychody netto ze sprzedaży mają wynieść w 2017 roku ponad 19 mln zł, zysk EBITDA – 8,1 mln zł, a zysk netto – 5 mln zł. Prognozy na rok 2018 prezentują się następująco: przychody – 41 mln zł, EBITDA – 17,6 mln zł, a zysk netto – 11,5 mln zł.

O spółce

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych.

Spółka dysponuje najnowocześniejszym – w zakresie obróbki drewna i produkcji drewna klejonego – parkiem maszynowym w Polsce, o olbrzymim potencjale produkcyjnym (możliwość produkcji 20 tys. m3 drewna konstrukcyjnego rocznie), usytuowanym na własnej nieruchomości.

Głównym obszarem działalności spółki jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli, nieodzownie towarzyszących nowobudowanym drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz samorządów lokalnych.

W ramach prowadzonej działalności spółka buduje również inne wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo – sportowych, ujeżdżalni koni, jak również obiektów magazynowo – produkcyjnych. FKD zajmuje się również produkcją drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH (technologie o rosnącej w skali Europy popularności), rewitalizacją budynków, np. kopuły kościołów, kaplic, dachy zamków i pałaców. Spółka rozpoczęła także działalności w segmencie wykonawstwa jednorodzinnych domów w konstrukcji szkieletowej.

Akcje Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku są notowane na rynku NewConnect.

Źródło: spółka, #FKD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości