Zysk netto Idea Banku wyniósł 230,8 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 mar 2018, 08:46

Zysk netto Idea Banku wyniósł 230,8 mln zł w 2017 r.

Idea Bank odnotował 230,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 440,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"Wynik netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 151 mln zł i był zbliżony do roku 2016"

podano w komunikacie.

Wynik ten nie uwzględnia wyniku na sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing S.A., odpisu z tytułu utraty wartości Open Finance S.A., aktualizacji wartości godziwej Sky Tower w 2017 r. oraz wyniku na sprzedaży GetBack S.A. i działalności zaniechanej w 2016 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 681,4 mln zł wobec 624,02 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost udziału leasingu w portfelu, zwiększenie kosztu finansowania w drugim półroczu oraz wygasanie przychodów z niektórych produktów ubezpieczeniowych spowodowały obniżenie marży odsetkowej NIM do 3,6%. Średni koszt finansowania w 2017 roku wyniósł 0,28 pkt. proc. powyżej stopy WIBOR i był wyraźnie niższy od średniej z 2016 roku (0,54 pkt. proc)"

wskazano w komunikacie.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 311,4 mln zł wobec 341,89 mln zł rok wcześniej.

"Wynika to ze zmiany struktury dochodów prowizyjnych, tj. zwiększenia udziału wpływów ze sprzedaży produktów własnych kosztem dochodów z pośrednictwa, obarczonych większym ryzykiem biznesowym i regulacyjnym. W długim okresie zmiana ta, w połączeniu ze strategicznym przesunięciem w kierunku budowania regularnego wyniku odsetkowego, będzie mieć pozytywny wpływ na dochodowość Grupy"

podano także.

Bank podał, że dochody z działalności powtarzalnej (tj. bez zdarzeń jednorazowych) wzrosły o 9% r/r do 996 mln zł w 2017 r. 

Aktywa razem banku wyniosły 23,95 mld zł na koniec 2017 r. wobec 21,52 mld na koniec 2017 r.

"Pomimo wzrostu o prawie jedną trzecią kwoty podatku od aktywów bankowych, Grupie udało się w 2017 roku utrzymać koszty działania na stałym poziomie (543 mln zł vs. 541 mln zł w 2016). Wskaźnik C/I skorygowany o podatek bankowy spadł z 53,5% do 48,5%. Celem Grupy jest utrzymanie wskaźnika poniżej poziomu 50% w najbliższych okresach"

czytamy także. 

Sprzedaż produktów kredytowych wyniosła 9,6 mld zł, rosnąc o 19% względem poprzedniego roku. Wyraźnie zwiększyła się też sprzedaż innych produktów Grupy, podano. 

"Rok 2017 był okresem, w którym zapoczątkowaliśmy zmiany organizacyjne i strukturalne, dostosowujące bank oraz całą grupę kapitałową do nowych wyzwań. Celem tych zmian jest zbudowanie instytucji bankowej średniej wielkości, mającej zrównoważony apetyt na ryzyko i przynoszącej stabilny zwrot dla akcjonariuszy. Cieszą nas bardzo dobre wyniki sprzedaży, które zanotowaliśmy w głównych grupach produktów oraz spadające koszty działania"

podsumował prezes Idea Banku Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 334,03 mln zł wobec 177,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik CAR dla Grupy ukształtował się na poziomie 14%, a Tier 1 wyniósł 12,6%.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. 

(ISBnews), #IDA

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości