Zysk netto Robyga wzrósł r/r do 109,92 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 mar 2018, 09:01

Zysk netto Robyga wzrósł r/r do 109,92 mln zł w 2017 r.

Robyg odnotował 109,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 108,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Przychody grupy za IV kwartał 2017 wyniosły 388 mln zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 63 mln zł"

czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. 

Zysk operacyjny wyniósł 173,8 mln zł wobec 122,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 737,94 mln zł w 2017 r. wobec 517,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 91,91 mln zł wobec 65,19 mln zł zysku rok wcześniej.

"Uzyskane w roku 2017 wyniki finansowe są zgodne z przyjęta strategią i oczekiwaniami spółki. Przychody na poziomie 738 mln zł to satysfakcjonujący wynik. Należy pamiętać, że uzyskiwana przez Grupę Robyg marża z projektów deweloperskich – na poziomie prawie 28% – jest efektem długoterminowego planowania i bardzo precyzyjnego dobierania gruntów pod inwestycje"

skomentował przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że Grupa Robyg dba o to, żeby tereny umożliwiały realizację kompleksowych osiedli - położonych w atrakcyjnych i dogodnych komunikacyjnie miejscach, a jednocześnie przynosiły dobry zwrot z inwestycji.

"Rok 2017 był dla Grupy Robyg bardzo pracowity i owocny. Grupa Robyg pozyskała strategicznego inwestora - Bricks Acquisitions Limited - podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs planuje wykorzystać swój kapitał, doświadczenia instytucjonalne i wiedzę branżową, aby wesprzeć długoterminową wizję i strategię rozwoju Grupy Robyg w realizacji bieżącej działalności deweloperskiej oraz przyczyniać się do rozwoju działalności spółki w Polsce. Wieloletnie, konsekwentne działania zarządu powinny zaprocentować dalszym rozwojem grupy w najbliższych latach i jeszcze szybszym tempem rozwoju oraz ekspansją Grupy Robyg poza Warszawę i Gdańsk. Plany wejścia na nowe rynki w pierwszej kolejności skierowane są do Wrocławia lub Krakowa"

podsumował Kazanelson.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews), #ROB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości