Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 100 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 mar 2018, 10:39

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 100 mln zł

Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły trzy portfele, składające się z wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 100 mln zł. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa.

„Zdywersyfikowane i stabilne portfolio klientów pozwala nam konsekwentnie realizować naszą strategię. Jej fundamentem jest organiczny rozwój skali działania, rozumiany jako zwiększanie wartości nabywanych portfeli. W pełni korzystamy z dobrej koniunktury na rynku i kupujemy portfele z wierzytelnościami z różnych branż. Biorąc pod uwagę atrakcyjną cenę zakupionych właśnie portfeli oraz ich wysoką wartość nominalną, wyrażamy optymizm odnośnie do kształtowania się wyników finansowych w kolejnych okresach"

komentuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

Wartość godziwa nabytych przez spółkę portfeli wierzytelności na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 608,1 mln zł, co oznacza wzrost o 13,2 proc. w porównaniu z końcem marca 2017 r. Z kolei spłaty wierzytelności w pierwszych dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2017/18 (kwiecień-grudzień 2017 r.) wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane.

Powyższe wskaźniki pozytywnie przekładają się na osiągane przez spółkę wyniki finansowe. W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2017/18 Kredyt Inkaso wypracował 98,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 31,4 proc. i 124,6 proc.

Aktualnie trwa oferta publiczna obligacji serii PA02 Kredyt Inkaso o wartości do 30 mln zł. Zapisy rozpoczęły się 9 marca i potrwają do 22 marca. Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej oferuje oprocentowanie stałe 5,6 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7 proc. w skali roku. Minimalny zapis wynosi 1000 zł. Kupon będzie wypłacany co pół roku.

Funkcję oferującego w ramach emisji obligacji serii PA02 pełni IPOPEMA Securities. Zapisy można składać u oferującego oraz w Expander Advisors, DM BOŚ, DM Michael/Strom, DM Noble Securities, BM Alior Bank. Pełna lista POK znajduje się na stronie internetowej emitenta oraz oferującego.

„Wierzymy, że duża aktywność Kredyt Inkaso na rynku oraz rosnące wyniki finansowe zostaną docenione przez inwestorów, co pozwoli nam z powodzeniem uplasować trwającą, jak i kolejne oferty obligacji"

podsumowuje Ringhardt.

O spółce

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego - od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #KRI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości