Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso kończą się 22 marca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 mar 2018, 09:13

Zapisy na obligacje Kredyt Inkaso kończą się 22 marca

W czwartek (22 marca) kończą się zapisy na czteroletnie obligacje serii PA02 Kredyt Inkaso o wartości do 30 mln zł. Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej oferuje oprocentowanie stałe 5,6 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7 proc. w skali roku. Minimalny zapis wynosi 1000 zł. Kupon będzie wypłacany co pół roku.

„Jesteśmy wiarygodnym partnerem, który konsekwentnie realizuje strategię rozwoju. Systematycznie zwiększamy skalę działania, czemu towarzyszy poprawa kluczowego wskaźnika, jakim są spłaty z wierzytelności. W efekcie osiągamy wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Miernikiem naszych przyszłych rezultatów jest wartość nabytych wierzytelności, która również rośnie"

komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień-grudzień 2017 r.) Kredyt Inkaso wypracował 98,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 31,4 proc. i 124,6 proc. Wartość godziwa nabytych przez spółkę wierzytelności na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 608,1 mln zł, co oznacza wzrost o 13,2 proc. w porównaniu z końcem marca 2017 r. Ponadto, spłaty z wierzytelności w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2017/18 wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane.

Funkcję oferującego w ramach emisji obligacji serii PA02 pełni IPOPEMA Securities. Zapisy można składać u oferującego oraz w Expander Advisors, DM BOŚ, DM Michael/Strom, DM Noble Securities, BM Alior Bank. Pełna lista POK znajduje się na stronie internetowej emitenta oraz oferującego.

Przydział papierów dłużnych planowany jest 26 marca, zaś ich rejestracja w KDPW 28 marca. Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie walorów do obrotu na rynku Catalyst. W przypadku nadsubskrypcji, papiery dłużne zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów.

W grudniu ubiegłego roku Kredyt Inkaso uplasował czteroletnie obligacje serii PA01. Była to pierwsza emisja w ramach publicznego programu wartego do 300 mln zł. W lutym bieżącego roku papiery dłużne zadebiutowały na rynku Catalyst.

„Obligacje Kredyt Inkaso to w naszej ocenie odpowiednia propozycja dla inwestorów poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu wśród stabilnych spółek z ekspozycją na rosnący rynek. Co istotne, w porównaniu z emisją pierwszej serii w ramach programu nie tylko zwiększyliśmy kupon, ale również rozszerzyliśmy konsorcjum oferujące"

podsumowuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

O spółce

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego - od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #KRI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości