Kredyt Inkaso z powodzeniem uplasował obligacje o wartości 30 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 mar 2018, 14:50

Kredyt Inkaso z powodzeniem uplasował obligacje o wartości 30 mln zł

Kredyt Inkaso uplasował w ofercie publicznej wszystkie czteroletnie obligacje serii PA02. Popyt na walory jednego z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej przerósł ich podaż. Złożono zapisy na papiery dłużne o wartości 47,1 mln zł, co zakończyło się 36,4-proc. redukcją. Obligacje przydzielono 817 inwestorom.

„Oferta obligacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Inwestorzy zauważyli pozytywne zmiany w naszej spółce, które zaowocowały poprawą wszystkich istotnych parametrów finansowych.  Sukces emisji nabiera szczególnej wartości, jeżeli weźmiemy pod uwagę wymagające warunki rynkowe. Wiarygodni emitenci, prezentujący stabilne wynikii proponujący ponadto atrakcyjne warunki inwestycji, a do takich bez wątpienia zalicza się Kredyt Inkaso, są doceniani przez inwestorów"

komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Spółka zaoferowała obligacje o oprocentowaniu stałym wynoszącym 5,6 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmiennym, uzależnionym od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7 proc. w skali roku. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Rejestracja papierów dłużnych w KDPW planowana jest 28 marca. Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie walorów do obrotu na rynku Catalyst, gdzie w lutym bieżącego roku zadebiutowały już obligacje serii PA01 o wartości 14,3 mln zł. Była to pierwsza emisja w ramach programu wartego do 300 mln zł. Funkcję oferującego w ramach dwóch ostatnich emisji pełniła IPOPEMA Securities.

W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień-grudzień 2017 r.) Kredyt Inkaso wypracował 98,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 31,4 proc. i 124,6 proc. Wartość godziwa nabytych przez spółkę wierzytelności na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 608,1 mln zł, co oznacza wzrost o 13,2 proc. w porównaniu z końcem marca 2017 r. Ponadto, spłaty z wierzytelności w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2017/18 wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane.

„Bardzo dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy złożyli zapisy na obligacje Kredyt Inkaso. Alokacja walorów zakończyła się wyraźną redukcją, co jest bardzo dobrym prognostykiem w kontekście emisji następnych serii. Zaufanie inwestorów to dla nas wartość szczególna, dlatego w kolejnych latach będziemy dalej konsekwentnie realizować strategię rozwoju. Zakłada ona systematyczny wzrost wartości nabywanych portfeli oraz spłat z wierzytelności, a w efekcie zwyżkę przychodów oraz zysków"

podsumowuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

O spółce

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego - od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: spółka, #KRI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości