Zysk netto Erbudu wzrósł r/r do 22,56 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 mar 2018, 08:55

Zysk netto Erbudu wzrósł r/r do 22,56 mln zł w 2017 r.

Erbud odnotował 22,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 37,72 mln zł wobec 45,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1 805,46 mln zł w 2017 r. wobec 1 789,78 mln zł rok wcześniej.

"W 2017 roku przychody Grupy Erbud utrzymały się na wysokim, podobnym jak w 2016 roku poziomie i wyniosły 1,8 mld zł. Rok obrotowy zamknęliśmy zyskiem netto na poziomie 23,9 mln zł wobec 1,1 mln zł rok wcześniej (przy czym wynik za 2016 rok uwzględniał sprzedaż deweloperskiej spółki Budlex S.A. Strata na transakcji wykazana jako strata z działalności zaniechanej w sprawozdaniu za 2016 rok, wyniosła 34 194 tys. zł)"

napisali członkowie zarządu w liście dołączonym do raportu rocznego. 

Marża EBIT grupy spadła do 2,09% w 2017 r. z 2,56% rok wcześniej, a marża EBITDA - odpowiednio do 2,71% z 3,17%, podano także w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 12,54 mln zł wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. 

(ISBnews), #ERB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości