Zysk netto Projprzemu wyniósł 10,35 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 mar 2018, 10:03

Zysk netto Projprzemu wyniósł 10,35 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

Projprzem Makrum odnotowało 10,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15 mln zł wobec 2,34 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,19 mln zł w 2017 r. wobec 123,11 mln zł rok wcześniej.

"Widzimy znaczną poprawę kondycji spółki rok do roku. Wpłynęły na to szeroko zakrojone działania reorganizacyjne, wśród nich optymalizacja wykorzystania potencjału produkcyjnego, rynkowego i kapitału ludzkiego całej Grupy. Osiągnięte rezultaty cieszą i jednocześnie motywują do utrzymania tempa w kolejnych latach" - powiedział ISBnews prezes Piotr Szczeblewski.

Jak podaje spółka, w grupie przemysłowej w ubiegłym roku nastąpił wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych. W segmencie systemy przeładunkowe przychody wzrosły o 19,4% do poziomu 110,4 mln zł, natomiast wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 12,6 mln zł (+80,6%). Segment konstrukcji stalowych wniósł do wyniku 60,5 mln zł (135% wzrost), natomiast w segmencie budownictwo przemysłowe przychody wyniosły 25 mln zł, co oznacza ponad 10-krotny wzrost r/r. Ponadto w 2017 r. wartość eksportu wzrosła o 30%.

"Najbardziej dochodową gałęzią działalności są dla nas obecnie systemy przeładunkowe. Ich wzrost powinien pozostać dynamiczny m.in. w związku z boomem na rynku logistyki i rozwojem e-commerce w Polsce. Stawiamy też na umacnianie marki PROMStahl na międzynarodowym rynku przeładunków"

dodał Szczeblewski. 

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku należała wrześniowa finalizacja sprzedaży nierentownej fabryki w Sępólnie Krajeńskim. Transakcja opiewała na sumę prawie 16 mln zł. Spółka postawiła na rozwój kluczowego zakładu produkcyjnego w Koronowie k/Bydgoszczy, który posiada potencjał pozwalający na skumulowanie produkcji i jej dalsze, sukcesywne zwiększanie. Spółka intensywnie rozwijała również koncepcję automatycznych systemów MODULO. W 2017 r. uzyskano pierwsze przychody w tym segmencie. Dynamiczne zwiększenie przychodów ze sprzedaży w tym obszarze jest strategicznym wyzwaniem grupy, podała spółka w komunikacie. 

"Miniony rok był też pierwszym pełnym rokiem działalności spółki Projprzem Budownictwo. We wrześniu poinformowała ona o zawarciu pierwszej dużej umowy generalnego wykonawstwa ze spółką Starion, na kwotę prawie 28 mln zł, której przedmiotem jest budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową i infrastrukturą techniczną w Biskupicach Podgórnych. Miesiąc później podpisano kolejną dużą umowę ze spółką Luvena S.A. na budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym w Luboniu o wartości  26,9 mln zł netto"

czytamy także.

Spółka podkreśla, że pierwszy pełen rok zmian organizacyjnych Projprzem Makrum zamykał roczną stopu zwrotu z akcji spółki, sięgającą prawie 100%. Cena na dzień 2 stycznia 2017 r. wynosiła 8 zł, wzrastając w ostatniej sesji 2017 roku do 15,99 zł.

"W listopadzie opublikowano także strategię rozwoju na lata 2018-2022. Jako główny cel stawia ona maksymalizację zysku dla akcjonariuszy, którą grupa osiągnąć chce głównie przez dalszą reorganizację i optymalizację procesów wewnętrznych, ekspansję geograficzną i rozwój sieci montażowo-serwisowej oraz dalszy rozwój portfela produktów poprzez akwizycję nowych podmiotów"

podsumowano w materiale.

Sprzedaż krajowa wzrosła w ub.r. do 78,31 mln zł z 30,15 mln zł rok wcześniej, a zagraniczna - do 120,88 mln zł z 92,96 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 9,58% (w porównaniu do 1,43% w 2016 r.), podano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 8,04 mln zł wobec 4,64 mln zł straty rok wcześniej. 

Działalność Projprzem realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. 

(ISBnews), #PJP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości