Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,09 zł na akcję dywidendy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 kwi 2018, 18:29

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,09 zł na akcję dywidendy

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie kwoty 15,52 mln zł, czyli 0,09 zł na akcję, dywidendy za 2017 r. podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2017 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 18 103 502,05 zł za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w następujący sposób: Kwota 15 523 593,66 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,09 zł na jedną akcję, kwota 2 579 908,39 zł na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w komunikacie.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 30 kwietnia 2018 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 10 maja 2018 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 172 484 374, wskazano również.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. 

Źródło: (ISBnews) #PCX

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości