Kogeneracja zamierza przeznaczać na dywidendę 10-40% jedn. zysku w l. 2018-2022 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2018, 09:25

Kogeneracja zamierza przeznaczać na dywidendę 10-40% jedn. zysku w l. 2018-2022

Zmieniona polityka dywidendowa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłacania dywidendy w latach 2018-2022 w wysokości od 10% do 40% wyniku jednostkowego netto, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, podała spółka. Za 2017 r. zarząd zarekomendował 2,7 zł na akcję.

"Zarząd rekomendując walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy będzie uwzględniał przede wszystkim ogólną wysokość zadłużenia spółki, planowane wydatki inwestycyjne w kolejnych okresach, analizę płynności finansowej spółki oraz aktualną i antycypowaną sytuację rynkową"

czytamy w komunikacie nt. nowej polityki dywidendy.

Polityka dywidendy na lata 2018-2022 ma zastosowanie począwszy od dnia podjęcia powyższej uchwały (24 kwietnia), podano także. 

Jednocześnie zarząd podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku w sprawie podziału zysku za 2017 r.

"Wniosek w sprawie podziału zysku za 2017 rok, który wyniósł [w ujęciu jednostkowym] 101 338 640,74 zł, zakłada:

  • przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwoty 40 230 000,00 zł, tj. 2,7 zł na jedną akcję,
  • oraz zasilenie kapitału rezerwowego w kwocie 61 108 640,74 zł"
czytamy w osobnym komunikacie.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.

(ISBnews), #KGN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości