Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o 10,5 zł dywidendy na akcję za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 kwi 2018, 15:52

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o 10,5 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o przeznaczeniu 49,85 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co daje wypłatę 10,5 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponował na dywidendę przeznaczyć 37,9 mln zł, tj. po 8 zł na jedną akcję. 

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 26 kwietnia 2018 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok 2017, przeznaczając na dywidendę kwotę w wysokości 49 849 884 zł, tj. po 10,5 zł na jedną akcję"

czytamy w komunikacie.

Dzień nabycia prawa do dywidendy ustalono na 20 lipca 2018 r.

Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach:

  • 3 sierpnia 2018 roku - I rata w kwocie 24 924 942 zł tj. po 5,25 zł na jedną akcję,
  • 19 października 2018 roku - II rata w kwocie 24 924 942 zł tj. po 5,25 zł na jedną akcję, podano także.

W kwietniu ub.r. akcjonariusze Elektrobudowy przeznaczyli na dywidendę kwotę 47,48 mln zł z zysku netto za 2016 r., tj. po 10 zł na akcję

Elektrobudowa odnotowała 58,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,12 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 52,03 mln zł wobec 53,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews), #ELB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości