Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy w 2 transzach | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 kwi 2018, 16:29

Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy w 2 transzach

Akcjonariusze Wieltonu zdecydował o przeznaczeniu 15,09 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję w dwóch transzach, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, [...] postanowiło zysk netto w kwocie 57 349 508,49 zł osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2017 roku, przeznaczyć:

  • w kwocie 15 093 750 zł na wypłatę akcjonariuszom spółki dywidendy (tj. 0,25 zł na akcję),
  • w kwocie 42 255 758,49 zł na kapitał zapasowy" 
czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 30 maja 2018 r. a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: 20 czerwca 2018 roku w kwocie 0,10 zł na akcję i 29 sierpnia 2018 roku  w kwocie 0,15 zł na akcję, podano także.

"Decyzja w sprawie kwoty dywidendy oraz wypłaty dywidendy w dwóch transzach uzasadniona jest aktualną sytuacją makroekonomiczną i rynkową, a także realizacją planów operacyjnych i inwestycyjnych Grupy Wielton w związku z przyjętą strategią spółki na lata 2017-2020. Drugi kwartał jest okresem wzmożonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych spółki, stąd uzasadnione jest podzielenie wypłaty dywidendy w rozkładzie na dwie transze. Proponowany poziom dywidendy zapewni spółce możliwość stabilnego rozwoju i długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy"

czytamy w uzasadnieniu do uchwały walnego zgromadzenia

Dywidendą objętych jest 60 375 000 akcji spółki, podano również.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o przeznaczeniu 15,09 mln zł z zysku netto na wypłatę dywidendy, co oznaczało 0,25 zł dywidendy na akcję. 

Wielton odnotował 77,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,13 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 57,35 mln zł wobec 42,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews), #WLT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości