Próchnik miał 64,5 mln zł straty netto w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 maj 2018, 09:02

Próchnik miał 64,5 mln zł straty netto w 2017 r.

Próchnik odnotował 64,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 58,58 mln zł wobec 4 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -56,14 mln zł wobec -2,11 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,35 mln zł w 2017 r. wobec 56,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 63,18 mln zł wobec 4,01 mln zł straty rok wcześniej.

Pod koniec marca br. zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age. 

Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).

(ISBnews), #PRC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości