Pfleiderer Group S.A. odnotowuje wzrost przychodów do 268,8 mln euro w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 09:04

Pfleiderer Group S.A. odnotowuje wzrost przychodów do 268,8 mln euro w I kw. 2018 r.

  • Przychody w I kw. wyniosły 268,8 mln euro wobec 252,4 mln euro rok temu, wspierane wzrostem sprzedaży produktów z wartością dodaną i produktów z oferty podstawowej
  • EBITDA wzrosła o 18,5% r/r do 36,5 mln euro, a marża EBITDA zwiększyła się do 13,6% z 12,2% r/r
  • Zarząd Grupy zaproponował wypłatę dywidendy w wysokości 1,2 zł za akcję za 2017 r. (wzrost o 9,1%)
  • Nowa innowacyjna linia lakiernicza w Leutkirch została pomyślnie uruchomiona i rynek pozytywnie ocena nowe produkty
  • Nowe produkty (PrimeBoard, Duropal HPL Compact Exterior) będą wspierały strategię rozwoju Grupy

Pfleiderer Group S.A., wiodący producent materiałów i rozwiązań dla przemysłu meblarskiego oraz budownictwa w Europie, wypracował dobre wyniki finansowe za I kw. 2018 r. Skonsolidowane przychody netto wyniosły 268,8 mln euro, wynik EBITDA sięgnął 36,5 mln, a zysk netto osiągnął 7,3 mln euro. Grupa rozwija portfel produktów z wartością dodaną i realizuje ambitne inwestycje mające na celu zwiększenie sprzedaży i poprawę rentowności.

Większe przychody i EBITDA

Przychody Pfleiderer Group S.A. za I kw. 2018 r. wzrosły o 6,5% do 268,8 mln euro, w porównaniu do 252,4 mln euro w ubiegłym roku. Co istotne, aż 63% przychodów grupy pochodziło ze sprzedaży wysokomarżowych produktów z  wartością dodaną z równoczesnym wzrostem sprzedaży produktów z oferty podstawowej. Z kolei EBITDA w I kw. 2018 r. wzrosła znacząco, o 18,5% do 36,5 mln euro wobec 30,8 mln euro w tym samym okresie rok temu, a marża EBITDA wzrosła do 13,6% z 12,2%. EBIT wzrósł o 45,2% do 18 mln euro wobec 12,4 mln euro w  I  kw. 2017. Ten  silny  wzrost jest efektem m.in. wprowadzenia nowej polityki cenowej, niwelującej negatywny wpływ wzrostu cen surowców.

"Jesteśmy zadowoleni z solidnych wyników finansowych za pierwszy kwartał br. oraz z udanego uruchomienia nowej linii lakierniczej w Leutkirch, która pomoże nam zwiększyć produkcję produktów z wartością dodaną i umocnić naszą pozycję w tych segmentach rynku. Jednym z tych produktów jest PrimeBoard, nasza nowa innowacyjna i dekoracyjna płyta, idealna do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Jesteśmy na właściwej drodze do realizacji naszej nowej strategii rozwoju. Z optymizmem patrzę na dalszy rozwój Grupy. W nadchodzących miesiącach będziemy nadal pracować nad poprawą struktury kosztów i rentownością. Chcemy też inwestować w projekty rozwojowe oraz produkty oparte na najnowszych technologiach, które pomogą nam osiągnąć nasze cele strategiczne” 

mówi  Tom  K.  Schäbinger, prezes zarządu Pfleiderer Group S.A.

75 mln euro na inwestycje w 2018 r. zmierzające do umocnienia wiodącej pozycji na kluczowych rynkach

W I kw. 2018 Pfleiderer Group S.A. zainwestował łącznie 12,7 mln euro w rozwój mocy produkcyjnych i poprawę konkurencyjności. Spółka szacuje, że nakłady inwestycyjne w 2018 r. wyniosą około 75 mln euro, zgodnie z nową strategią rozwoju, która ma na celu zwiększenie wyniku EBITDA i osiąganych marż. Na koniec 2021 r., Pfleiderer Group S.A. chce zwiększyć skonsolidowane przychody do ok. 1,2 mld euro i poprawić marżę EBITDA do co najmniej 16%, tym samym wzmacniając wiodącą pozycję w Europie.

Nowa linia lakiernicza wsparciem do wytwarzania innowacyjnych produktów z wartością dodaną

Jednym z największych osiągnięć Pfleiderer Group S.A. w I kw. 2018 było otwarcie nowej linii lakierniczej w zakładzie w Leutkirch (Niemcy) w ramach inwestycji o wartości 12 mln euro. Uruchomiona linia lakiernicza jest największym i najbardziej zaawansowanym zakładem tego typu na świecie. Nowa instalacja wykorzystuje innowacyjną technologię „Hot Coating” do wytwarzania produktów wysokomarżowych, takich jak PrimeBoard czy Duropal HPL Compact Exterior, które są odpowiedzią na trendy pojawiające się na rynku i odpowiadają wymaganiom klientów. PrimeBoard to  innowacyjna i dekoracyjna płyta w wersjach XTreme High Gloss i XTreme Matt, która chroni przed zarysowaniami i  jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Duropal HPL Compact Exterior oferowany w super matowym wykończeniu, to najwyższej jakości płyta przeznaczona do zastosowań na zewnątrz. Obydwa nowe produkty w wersji matowej są  jeszcze bardziej odporne na odciski palców.

Oprócz nowej linii lakierniczej w Leutkirch, Pfleiderer Group S.A. zwiększył możliwości recyklingu drewna w Neumarkt. Nowa inwestycja nie tylko pozwoli spółce zwiększyć możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania drewna, ale  również przyczyni się do zwiększenia wydajności produkcji przy zachowaniu niezmienionej jakości.

Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy

Pfleiderer Group S.A. koncentruje się nie tylko na udoskonalaniu działalności operacyjnej, ale także na zwiększaniu wartości dla swoich akcjonariuszy. W I kw. 2018 r. Grupa zrealizowała drugą i trzecią transzę programu skupu akcji własnych, który rozpoczął się jesienią 2017 r. Jak dotąd Grupa nabyła łącznie 5,4 mln akcji własnych, stanowiących w sumie ok. 8,3% łącznej liczby akcji. Co więcej, Pfleiderer Group S.A. chce utrzymać atrakcyjną politykę dywidendową, wypłacając dywidendy za 2017 r. w wysokości 1,2 zł na akcję, co stanowi wzrost o 9,1% r/r. Decyzja o rekomendowanym przez zarząd wzroście wypłacanej dywidendy zostanie podjęta podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

O Grupie Pfleiderer

Grupa Pfleiderer to wiodący producent materiałów i rozwiązań dla przemysłu meblarskiego oraz budownictwa. Roczny obrót firmy wynosi ok. 1 miliard euro. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 3600 pracowników. Główne siedziby przedsiębiorstwa mieszczą się we  Wrocławiu (Polska) oraz w Neumarkt (Niemcy). Pfleiderer posiada 9 zakładów produkcyjnych na terenie Niemiec i Polski oraz   biura handlowe w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Rumunii i Francji. Grupa Pfleiderer oferuje szeroki asortyment produktów oraz  kompleksową obsługę firm reprezentujących przemysł meblarski, handel materiałami drewnopochodnymi, a także firm zajmujących się wykończeniem wnętrz czy budownictwem szkieletowym itp. Pfleiderer jest właścicielem marek Duropal i Thermopal oraz partnerem handlowym dla przemysłu, handlu, rzemiosła, projektantów i architektów. Jako Pfleiderer Group S.A. koncern jest  notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Źródło: spółka, #PFL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości