Próchnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, liczy na restrukturyzację | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 maj 2018, 08:39

Próchnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, liczy na restrukturyzację

Próchnik złożył do sądu rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Zarząd nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. 

"We wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, emitent złożył wniosek o wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez spółkę w dniu 27 marca 2018 r." 

czytamy w komunikacie.

Według zarządu spółki, decyzja o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego nie wiąże się ze zmianą przekonania zarządu co do zasadności przeprowadzenia postępowania sanacyjnego, które w jej ocenie po przeprowadzeniu planowanej restrukturyzacji umożliwi zawarcie układu i jego wykonanie.

"Główne założenia restrukturyzacji, przedstawione w złożonym w dniu 27 marca 2018 roku wniosku to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age. Spółka powróci do okryć wierzchnich jako podstawowej części oferty marki Próchnik oraz położy nacisk na budowę rozpoznawalności i prestiżu marki jako eksperta w tym segmencie"

czytamy także.

Dodano, że zmiany obejmą również zdecydowaną koncentrację na sprzedaży online nawiązującą do coraz silniejszych trendów rynkowych oraz radykalną redukcję poziomu kosztów stałych. Restrukturyzacja przeprowadzona według przedstawionych założeń zdaniem zarządu emitenta zapewni najwyższy możliwy poziom zaspokojenia wierzycieli, zgodnie z intencją Ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

"Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego wynika z daleko posuniętej ostrożności oraz wystąpienia dodatkowych okoliczności, które w ocenie zarządu spółki stanowią zagrożenie dla dalszej działalności emitenta i poziomu jego wypłacalności. W szczególności zagrożeniem jest przedłużający się okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego" 

podano także.

Podkreślono, że część wierzycieli spółki wykorzystuje dostępne ścieżki proceduralne dla odsunięcia w czasie rozpatrzenia wniosku sanacyjnego przez sąd, a równocześnie wszczyna egzekucje komornicze, co grozi dalszej działalności operacyjnej spółki.

"Przedmiotem zajęć komorniczych są m.in. rachunki bankowe, wykorzystywane w ramach prowadzenia normalnej działalności operacyjnej. Pomimo tego, pracownicy i zarząd spółki działają z pełnym zaangażowaniem na rzecz przetrwania spółki, a zarząd zdecydowanie podtrzymuje swoje stanowisko co do słuszności i zasadności przeprowadzenia sanacji" 

podsumowano w materiale.   

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod koniec kwietnia br. podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 156.

Pod koniec marca br. zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age. 

Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).

(ISBnews), #PRC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości