IMS prognozuje 9 mln zł zysku netto, 16,5 mln zł EBITDA w 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 maj 2018, 15:01

IMS prognozuje 9 mln zł zysku netto, 16,5 mln zł EBITDA w 2018 r.

IMS prognozuje, że odnotuje 9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,86 mln zł rok wcześniej podała spółka. Podtrzymano także dotychczasową politykę dywidendową.

Prognozowany zysk operacyjny to 12 mln zł wobec 9,89 mln zł w 2017 r., a prognozowana EBITDA to 16,5 mln zł wobec 13,46 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Spółka zakłada też, że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 53 mln zł wobec 48,05 mln zł rok wcześniej.

"Jednocześnie emitent informuje, że dokona korekty prognozy w przypadku, gdyby którykolwiek z prognozowanych parametrów miał różnić się od osiągniętych wyników o co najmniej +/- 10%. Korekta w górę lub w dół tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych oraz rentowności netto […] będzie miała miejsce jedynie wtedy, kiedy miałoby to wpływ na zmianę o co najmniej +/- 10% przedstawionych powyżej przychodów lub zysków Grupy IMS"

napisano także.

IMS zamierza dokonywać oceny możliwości realizacji prognozowanych parametrów oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanych prognoz w cyklach kwartalnych.

"Zarząd podtrzymuje ponadto realizację polityki dywidendowej zakładającej coroczną wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 60% osiągniętego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej" 

czytamy dalej.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews), #IMS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości