Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 maj 2018, 16:37

Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o przeznaczeniu 1,8 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło w dniu 24 maja 2018 roku uchwalę w sprawie podziału zysku za 2017 rok, zgodnie z którą zysk spółki za rok 2017 w kwocie 16 441 761,72 zł postanawia się przeznaczyć w sposób następujący: 

  • kwotę 1 795 008,7 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,1 zł na jedną akcję oraz, 
  • kwotę 14 646 753,02 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego spółki"
czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala na dzień 18 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy), a termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2018 r., podano także.  

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews), #BOW

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości