Akcjonariusze Projprzem zdecydowali o wypłacie 1,1 zł dywidendy na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2018, 13:31

Akcjonariusze Projprzem zdecydowali o wypłacie 1,1 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 6,58 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję, podała spółka.

"Zgodnie z podjętą przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu dzisiejszym tj. 29.05.2018r. uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty postanowiono dokonać wypłaty dywidendy z zysku spółki za rok 2017 w kwocie łącznej 6 580 987,6 zł, to jest 1,1 zł na jedną akcję"

czytamy w komunikacie.

Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 5 982 716 sztuk.

"Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 28.08.2018 r. Termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustala się na dzień 12.09.2018 r."

czytamy dalej.

Wcześniej spółka poinformowała, że rada nadzorcza przekazała zarządowi informację o podjęciu uchwały w sprawie rekomendacji przeznaczenia części zysku netto za 2017 rok na wypłatę dywidendy w kwocie 5 982 716 zł, tj. 1 zł na posiadaną akcję. Pozostała kwota 2 058 284 zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.

Ostatnią dywidendę Projprzem wypłacił w 2015 roku, w kwocie 0,6 zł na akcję, czyli łącznie 3,59 mln zł.

Projprzem Makrum odnotowało 10,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 8,04 mln zł wobec 4,64 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews), #PJP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości