Kredyt Inkaso ma umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 lip 2018, 08:43

Kredyt Inkaso ma umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance

Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, spółka zależna Kredyt Inkaso, zawarła umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance, w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 28,88 mln zł, podał Kredyt Inkaso.

"Umowa przewiduje przeniesienie na Fundusz wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej 21,29 mln zł za kwotę rozliczenia około 8,01 mln zł. Pakiet obejmuje niezabezpieczone wierzytelności z tytułu pożyczek gotówkowych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej" 

czytamy w komunikacie.

Umowa przewiduje przelew wierzytelności pod warunkiem uiszczenia całości ceny przez Fundusz, podano również.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews), #KRI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości