Polwax publikuje szacunkowe wyniki za I pół. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 lip 2018, 09:07

Polwax publikuje szacunkowe wyniki za I pół. 2018 r.

Według wstępnych szacunkowych danych w II kwartale Spółka wypracowała zdecydowanie lepsze wyniki niż te raportowane po pierwszych trzech miesiącach tego roku. Przy niemal identycznych przychodach jak w poprzednim kwartalnym okresie rozrachunkowym, EBITDA była wyższa o 49 proc.

Szacunkowy zysk netto w II kwartale wyniósł 2.458 tys. zł., i był wyższy o 80% od zysku za I kwartał 2018. Natomiast marża EBITDA wzrosła do 8,8 proc., w porównaniu z 5,8 proc., w pierwszym kwartale.

„Od czerwca występuje zdecydowany wzrost cen na rynku gaczy parafinowych połączony z istotnymi niedoborami surowca o dobrej jakości zarówno na Zachodzie jak i na Wschodzie Europy. W konsekwencji mamy do czynienia z bardzo szybkim wzrostem cen. Tym samym znalazło to swoje przełożenie na wyniki II kwartału. Pytanie zasadnicze jest takie, czy tendencja wzrostu utrzyma się w drugim półroczu, czy też nastąpi tak oczekiwana stabilizacja. Zbyt wiele czynników zewnętrznych ma na to wpływ, by pokusić się o jakiekolwiek projekcje"

podkreśla Dominik Tomczyk, prezes zarządu Polwax SA.

Przychody w II kwartale były na podobnym poziomie jak w pierwszym kwartale 47,3 mln zł do 47,5 mln zł w pierwszym kwartale. Sprzedaż w ujęciu ilościowym była niższa o 3%. Średnia cena sprzedaży w II kwartale była wyższa o 3%.

„Oczywiście na obraz półrocza wpływ mają wyniki pierwszego kwartału, gdzie mieliśmy do czynienia z nadpodażą surowca, silną presją cenową w dół i wcześniejszym ponoszeniem kosztów logistyczno–magazynowych w związku ze zmianą harmonogramu produkcji kontraktu dla JMD"

stwierdził Piotr Kosiński, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy spółki.

W pierwszym półroczu zanotowano ilościowy obrót niższy o 2 335 ton, tj.- 7,8 proc. Średnia cena sprzedaży wyrobów do produkcji zniczy i świec w raportowanym okresie była niższa o 5,6 proc., od średniej ceny sprzedaży w analogicznym okresie 2017 roku. Wzrosła natomiast i to o 5,5 proc., cena wyrobów dedykowanych do przemysłu.

„Obserwujemy powolny wzrost marżowości wyrobów dla przemysłu, który tylko potwierdza nam, że ten kierunek rozwoju jest kluczowy dla spółki w pespektywie długoterminowej. Jesteśmy przekonani, że ukończenie i uruchomienie budowanej w Czechowicach – Dziedzicach instalacji zbiegnie się z dynamicznym rozwojem zapotrzebowania na wysoko przetworzone parafiny przemysłowe"

podsumowuje Dominik Tomczyk, prezes zarządu Polwax SA.

Zysk netto Polwax S.A., w I półroczu 2018 roku wyniósł 3 825,6 tys. zł. W porównaniu do I półrocza 2017 roku zysk zmalał o 2 731 tys. zł, tj. o 41,7% . Przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów i materiałów osiągnęły wartość 98 355 tys. zł i były na niższym poziomie niż w I półroczu 2017 roku (110 344 tys. zł) o 11 988,6 tys. zł tj. o 10,9%. POLWAX S.A. w raportowanym okresie osiągnął wynik EBITDA w wysokości 7 166 tys. zł, czyli niższy o 35% niż w porównywalnym okresie 2017 roku (11 036,7 tys. zł).

Źródło: spółka, #PWX

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości