Komputronik miał 37,61 mln zł straty netto, 27 mln zł EBITDA w r.obr. 2017/2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 lip 2018, 08:56

Komputronik miał 37,61 mln zł straty netto, 27 mln zł EBITDA w r.obr. 2017/2018

Komputronik odnotował 37,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018, tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Z pominięciem wpływu zdarzeń jednorazowych zysk netto wypracowany przez grupę kapitałową Komputronik S.A. wyniósł 10 387 tys. zł(w tym 10 232 tys. zł przypadające akcjonariuszowi większościowemu)"

czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,56 mln zł wobec 23,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 27 mln zł wobec 32,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 044,83 mln zł w roku obrotowym wobec 2 012,71 mln zł rok wcześniej.

"Grupa osiągnęła w okresie od 1.04.2017r. do 31.03.2018r. przychód w wysokości 2 045 mln zł, co daje wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 1,6% Wzrost zanotowano w najważniejszych dla emitenta kanałach sprzedaży, tj. w sieci salonów własnych i agencyjnych, w kanale e-commerce, a także w kanale B2B. Spadki sprzedaży grupa zanotowała w segmencie sprzedaży hurtowej do odbiorców krajowych. Przy ograniczonych możliwościach zwiększania limitów przyznawanych przez firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają należności naszych dostawców, spółka zmuszona była do rezygnowania z najmniej marżowych transakcji. Przy ograniczonych możliwościach zwiększania limitów przyznawanych przez firmy ubezpieczeniowe, które ubezpieczają należności naszych dostawców, spółka w pierwszej kolejności redukowała możliwość przeprowadzania kapitałochłonnych transakcji o niewielkim zysku"

napisano także w raporcie.

Marża brutto grupy zwiększyła się z 9,7% w roku 2016 do 10,8% w ostatnim roku obrotowym, generując zysk na sprzedaży w wysokości 221,3 mln zł, wyższy niż w roku ubiegłym o wartość 26,9 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w roku obrotowym 2017/2018 wyniosła 19,99 mln zł wobec 11,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews), #KOM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości