BSC Drukarnia Opakowań publikuje wyniki za II kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sie 2018, 09:19

BSC Drukarnia Opakowań publikuje wyniki za II kw. 2018 r.

BSC Drukarnia Opakowań zwiększyła w II kwartale przychody ze sprzedaży do 53,6 mln zł (+1,8% rdr), a skonsolidowany zysk netto wzrósł do 5,3 mln zł (+0,3% rdr). Finalizacja budowy nowego zakładu produkcyjno-magazynowego umożliwi producentowi wysokiej jakości opakowań z tektury i papieru wzrost zamówień ze strony aktualnych i nowych klientów oraz dalszą poprawę wyników.

„Wyniki osiągnięte w dwóch pierwszych kwartałach bieżącego roku są zgodne z naszymi przewidywaniami. Za sprawą nowych kontraktów drugi kwartał był lepszy niż przed rokiem. Podtrzymujemy nasze oczekiwania odnośnie całego bieżącego roku. Spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży i zysów w drugim półroczu, którego skala powinna zaowocować poprawą rezultatów w całym 2018 r."

komentuje Janusz Schwark, prezes BSC Drukarni Opakowań.

Spółka, korzystając z bardzo dobrej sytuacji makroekonomicznej w kraju (m.in. rekordowe niskie bezrobocie i rosnące płace), obserwuje niesłabnące zainteresowanie swoimi produktami. W pierwszym półroczu bieżącego roku najwięcej opakowań sprzedała do klientów z branży kosmetycznej (57 proc. sprzedaży ogółem w tym okresie) oraz spożywczej (26 proc. sprzedaży ogółem w tym okresie). Zamówienia dla farmacji stanowiły z kolei 6 proc. całej sprzedaży, a do pozostałych branż 8 proc.

„Konsekwentnie pracujemy nad tym, aby zwiększyć skalę dostaw do odbiorców z sektora farmaceutycznego, gdzie współpraca ma zazwyczaj charakter długotrwały, a odporność na wahania koniunktury jest większa niż w innych branżach. Pracujemy nad tym, aby finalizacja budowy nowego zakładu produkcyjno-magazynowego wpłynęła na wzrost zamówień ze strony aktualnych i nowych klientów"

dodaje Andrzej Baranowski, wiceprezes BSC Drukarni Opakowań.

Zasadniczy wpływ na kształt wyników BSC Drukarni Opakowań miała wysoka baza osiągnięta w ubiegłym roku, szczególnie w I kwartale, kiedy w pełni jeszcze realizowany był kontrakt dla Grupy Mondelez. W warunkach rosnących cen kartonu oraz kosztów wynagrodzeń spółka utrzymała jednak stabilny poziom marż.

Pod koniec maja bieżącego roku rada nadzorcza BSC Drukarni Opakowań zatwierdziła zaktualizowany plan inwestycyjny na 2018 r., który przewiduje wydatki rzędu 46,4 mln zł. Ponadto nakłady w pierwszym półroczu 2019 r., w związku z realizacją kolejnych płatności za maszyny do nowego zakładu, wyniosą ok. 15,8 mln zł.

Pod koniec czerwca z kolei spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 9,8 mln zł, co dało 1 zł na akcję. To największa dywidenda w historii obecności BSC Drukarnia Opakowań na GPW. Pozostałą część zysku wypracowanego w 2017 r., tj. 11,4 mln zł, przeznaczono na kapitał zapasowy.

„Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, która opiera się na rozbudowie mocy produkcyjnych, unowocześnianiu parku maszynowego i dywersyfikacji branżowej wśród odbiorców naszych opakowań. Dostrzegamy szerokie możliwości do dalszego, dynamicznego wzrostu organicznego, a w przypadku pojawienia się na rynku ciekawej opcji, która zagwarantuje nam określone efekty synergii, nie wykluczamy akwizycji. Chcemy, aby beneficjentami naszego rozwoju byli akcjonariusze, stąd regularnie dzielimy się z nimi zyskami"

podsumowuje Janusz Schwark.

O spółce

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald’s, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.

Źródło: spółka, #BSC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości