PBKM pozyskał finansowanie na akwizycje portugalskiej spółki Stemlab | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 wrz 2018, 08:27

PBKM pozyskał finansowanie na akwizycje portugalskiej spółki Stemlab

W dniu 10 września 2018 roku Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. podpisał z PKO Bank Polski S.A. (Bank) umowę kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego obrotowego do łącznej kwoty stanowiącej równowartość do 75 mln zł.

Kredyt terminowy denominowany w EURO o równowartości 65 mln zł zostanie udzielony na nabycie akcji portugalskiej spółki Stemlab, natomiast kredyt odnawialny obrotowy w wysokości do 10 mln zł na finansowanie bieżącej działalności PBKM (w tym spłatę dotychczasowych kredytów udzielonych PBKM przez mBank S.A.).

Kredyt terminowy został udzielony na okres 5 lat, jego oprocentowanie oparto o stawkę EURIBOR 1M (przy czym jeśli stawka jest niższa od zera, będzie uznana za równą zeru) powiększoną o marżę Banku. Z kolei kredyt odnawialny obrotowy został udzielony na okres 1 roku i jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę Banku.

„Uzyskanie przez PBKM S.A. finansowania na akwizycję spółki Stemlab jest spełnieniem ostatniego z warunków zawieszających zamknięcie transakcji znajdujących się w umowie nabycia akcji Stemlab. To oznacza, że zgodnie z umową ostateczne zamknięcie transakcji powinno nastąpić dziesiątego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy kredytowej z bankiem"

mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM.

W lipcu br. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. podpisał umowę nabycia większościowego pakietu akcji portugalskiej spółki Stemlab, która jest największym bankiem komórek macierzystych na Półwyspie Iberyjskim i jednym z największych w Europie.

W sierpniu br. Portugalski Urząd Ochrony Konkurencji (Autoridade da Concorrencia) wydał decyzję o braku sprzeciwu wobec transakcji dotyczącej przejęcia przez PBKM S.A. kontroli nad spółką Stemlab.

Przejęcie spółki Stemlab wzmocni pozycję Grupy FamiCord w Europie, a szczególnie w Portugalii, gdzie Stemlab ma pozycję lidera. Ponadto akwizycja Stemlab znacząco zwiększy skalę biznesu Grupy FamiCord i umocni pozycję Grupy wśród największych banków komórek macierzystych na świecie .

Grupa Stemlab prowadzi działalność w Portugalii (lider z ponad 60% udziałem w rynku bankowania komórek macierzystych- łącznie w sektorze B2B i B2C), Hiszpanii i Szwajcarii oraz poprzez partnerów biznesowych we Włoszech. Na koniec 2017 roku Stemlab przechowywał łącznie ok. 98 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek oraz ok. 120 tys. wszystkich rodzajów materiałów biologicznych. Według szacunków spółki, Stemlab ma ok. 7% udział w pozyskiwaniu nowych próbek krwi pępowinowej na rynku europejskim, licząc kanały B2C i B2B. Stemlab prowadzi także badania w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) i posiada w tym obszarze kilka patentów. W 2017 roku Stemlab miał 6,1 mln Euro skonsolidowanych przychodów i 1,5 mln Euro EBITDA gotówkowej (skorygowana o zdarzenia jednorazowe). Zgodnie z szacunkowymi projekcjami finansowymi przychody Stemlab w roku 2018 wyniosą 7,3 mln Euro, a oczyszczona EBITDA gotówkowa 2,1 mln Euro.

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ponad 20% udziałem w rynku. Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku Grupa przechowywała 169 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pozycja lidera). FamiCord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim (pozycja lidera), rumuńskim (pozycja nr 2), włoskim (pozycja nr 3 – po przejęciu Stemlab) i łotewskim (pozycja lidera), a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na szwedzkim, brytyjskim, serbskim, ukraińskim i wielu innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości