PBKM sfinalizował zakup portugalskiej spółki Stemlab
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 wrz 2018, 18:03

PBKM sfinalizował zakup 99,99% akcji Stemlab za 17,5 mln euro

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) sfinalizował nabycie 99,99% akcji Stemlab za 17,5 mln euro, podała spółka. 

"Spółka dokonała zapłaty ostatecznej ceny w wysokości 17,5 mln euro, co na dzień sporządzenia niniejszego raportu stanowi równowartość ok. 75,1 mln zł za 5 200 999 akcji Stemlab z siedzibą w Cantanhede, Portugalia (Stemlab), stanowiących ok. 99,99% kapitału zakładowego Stemlab. Wobec powyższego w tym samym dniu doszło do przeniesienia własności ww. akcji na rzecz emitenta. " - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała, że w związku z dokonaną spłatą przez Stemlab pożyczki, udzielonej przez jednego z akcjonariuszy przed zamknięciem transakcji, zapłacona cena za akcje nie obejmuje ww. wierzytelności.

"Ponadto emitent informuje, iż w tym samym dniu tj. 24 września 2018 r. spółka zbyła na rzecz osoby fizycznej będącej członkiem rady dyrektorów oraz pełniącej funkcję dyrektora zarządzającego (CEO) Stemlab 229 456 akcji Stemlab, stanowiących ok. 4,41% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów za cenę w łącznej wysokości 0,75 mln euro, co na dzień sporządzenia niniejszego raportu stanowi równowartość ok. 3,2 mln zł " - podano także. 

Spółka poinformowała w połowie sierpnia, że uzyskała zgodę od Portugalskiego Urzędu Ochrony Konkurencji (Autoridade da Concorrencia) na przejęcie PBKM kontroli nad spółką Stemlab.

Stemlab został założony w 2003 roku i był jednym z pierwszych niepublicznych banków komórek macierzystych w Europie. Od początku działalności prowadził także własne badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu i terapiach eksperymentalnych. Na koniec 2017 roku Stemlab przechowywał łącznie ok. 98 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek oraz ok. 120 tys. wszystkich rodzajów materiałów biologicznych. 

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. 

(ISBnews) #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości