Qumak: 13,1 mln zł straty netto w I połowie 2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 wrz 2018, 08:56

Qumak: 13,1 mln zł straty netto w I połowie 2018

Qumak odnotował 13,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2018 r., wobec 41,87 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna spółki Qumak wyniosła 13,86 mln zł, wobec 35,1 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,55 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 146,42 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2018 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 54,5 mln zł (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 62%). Istotny negatywny wpływ na przychody grupy oraz jej wyniki w omawianym okresie ma zmniejszenie ilości zawieranych kontraktów, wynikające bezpośrednio z ograniczonej możliwości finansowania ich realizacji przez spółkę. Spółka koncentruje się na projektach o mniejszej wartości, o charakterze usługowym, w których wykorzystuje kompetencje posiadane przez spółkę, a które jednocześnie nie są kapitałochłonne" - czytamy w raporcie.

W strukturze przychodów widoczny jest dalszy wzrost udziału projektów outsourcingowych, które odpowiadają już niemal za 50% przychodów grupy. Zarówno spółka dominująca oraz dedykowana dla tego rodzaju usług kompetencyjna spółka zależna Qumak Professional Services Sp. z o.o., zawiera kontrakty z tego obszaru, m.in. umowę ramową na świadczenie usług z obszaru outsourcingu dla dużego dostawcy energii (szacowany przychód w czasie trwania trzyletniej umowy to 15 mln zł netto), czy też umowę z Vienna Insurance Group Polska Sp. z o.o dotyczącą świadczenia usług Help Desk, za co spółka otrzyma kwotę do 5,4 mln zł netto w okresie trzech lat, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2018 r. wyniosła 7,71 mln zł wobec 41,78 mln zł straty rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews), #QMK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości