Pfleiderer miał 1,56 mln euro straty netto, 13,9 mln euro zysku EBIT w II kw. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 paź 2018, 09:34

Pfleiderer miał 1,56 mln euro straty netto, 13,9 mln euro zysku EBIT w II kw.

Pfleiderer Group odnotowała 1,56 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 8,26 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W drugim kwartale br. grupa miała 1,6 mln euro straty netto wobec 8,3 miliona euro zysku netto rok wcześniej za sprawą negatywnego wpływu różnic kursowych"

czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,9 mln euro wobec 16,86 mln euro zysku rok wcześniej.

Z kolei wynik EBITDA w drugim kwartale br. wyniósł 32,9 mln euro w porównaniu do 35,3 mln euro rok temu. Zysk EBITDA "like-for-like" w II kwartale br., po wyłączeniu ujętej w wynikach 0,6 mln euro rezerwy na wypadek pokrycia potencjalnych prawnych i sądowych kosztów w związku z roszczeniami syndyka Alno AG, wyniósł 33,5 mln euro i był wyższy o 12,4% niż przed rokiem. Ponadto pozytywny wpływ na wynik EBITDA w drugim kwartale 2017 r. miało wyksięgowanie ok. 5,5 mln euro na skutek zmian w niemieckich regulacjach dotyczących odnawialnych źródeł energii, podano również.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 264,41 mln euro w II kw. 2018 r. wobec 253,62 mln euro rok wcześniej.

"W drugim kwartale br. przychody Grupy Pfleiderer zwiększyły się o 4,3% do 264,4 miliona euro z 253,6 miliona euro w analogicznym okresie 2017 r. Główny udział w przychodach Grupy miał rynek DACH (46%), Polska (24%) oraz inne rynki zachodnioeuropejskie (22%). Co istotne, sprzedaż wysokomarżowych produktów z wartością dodaną odpowiadała łącznie za 64% przychodów Pfleiderera. Ponadto zauważalny był również silny popyt na płyty z oferty podstawowej, jak na przykład płyty wiórowe surowe (RCB)"

czytamy w komunikacie.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 5,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 18,62 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 533,18 mln euro w porównaniu z 506,03 mln euro rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu tego roku przychody Grupy Pfleiderer ze sprzedaży wzrosły o 5,4% do 533,2 mln euro z 506 mln euro rok wcześniej. Zysk netto w tym okresie wyniósł 5,8 mln euro wobec 18,6 mln euro w pierwszej połowie 2017 r., na co również silny wpływ miały niekorzystne różnice kursowe. Natomiast wynik EBITDA w pierwszym półroczu 2018 zwiększył się do 69,4 mln euro z 66,1 mln euro, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku"

czytamy także.

"Pierwsze półrocze było wymagające dla naszej branży. Nadal mamy do czynienia z mocnym wzrostem cen surowców, na nasze wyniki wpłynęły też zdarzenia jednorazowe. Mimo to wygenerowaliśmy większe przychody, a oczyszczona EBITDA w drugim kwartale była wyższa o ponad 12% niż przed rokiem. Będziemy ograniczać drożejące surowce poprzez inteligentną politykę cenową i rozwój asortymentu produktów. Widzimy duży potencjał w produktach z wartością dodaną, dlatego zainwestowaliśmy m.in. w nową linię lakierniczą w Leutkirch. Dalsze  działania optymalizacyjne i wzrost mocy produkcyjnych będą wspierać nasze wyniki, jesteśmy optymistycznie nastawieni do kolejnych kwartałów"

powiedział prezes Tom K. Schäbinger, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 6,48 mln euro wobec 80,13 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews), #PFL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości