Qumak: Będzie wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne, c.d. przeglądu opcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 paź 2018, 08:53

Qumak: Będzie wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne, c.d. przeglądu opcji

Zarząd Qumaka podjął decyzję w sprawie przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, podała spółka. Zarząd zdecydował także o kontynuacji przeglądu opcji strategicznych rozpoczętych 4 października 2018 roku.

"Zarząd informuje, że podjęcie decyzji w przedmiocie przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest związane z odstąpieniem od realizacji uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 4 września 2018 roku, mającej na celu podwyższenie kapitału zakładowego Qumak poprzez emisję akcji serii M i N, a w konsekwencji brakiem dokapitalizowania spółki kwotą 35 000 000 zł przez inwestorów (o odstąpieniu od podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M i N Spółka informowała raportem bieżącym nr 59/2018 z dnia 1 października 2018 roku)"

czytamy w komunikacie.

Podjęta decyzja podyktowana jest potrzebą ochrony praw i interesów spółki, jej pracowników, akcjonariuszy, a także kontrahentów spółki, podkreślono.

"W związku z rozpoczynającymi się rozmowami z potencjalnymi inwestorami, zarząd wydłuża okres prowadzenia przeglądu opcji strategicznych i w dalszym ciągu zaprasza inwestorów do wzięcia w nim udziału"

napisała spółka w odrębnym komunikacie.

Przegląd opcji strategicznych ma na celu pozyskanie inwestora strategicznego zainteresowanego objęciem kontrolnego pakietu akcji spółki oraz jej dalszym funkcjonowaniem i rozwojem, wyjaśniono.

"Zarząd spółki jednocześnie informuje, że do dnia dzisiejszego nie podjął decyzji o wyborze konkretnej opcji strategicznej. Zarząd analizuje dalsze możliwe scenariusze kontynuacji działalności spółki, mając także na uwadze podjętą decyzję o przygotowaniu wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego"

zaznaczono w komunikacie.

Zarząd podkreślił jednocześnie, że rozważy dokonanie rewizji swojej decyzji w sprawie przygotowania i złożenia wniosku w sprawie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zależnie od przebiegu oraz wyniku rozmów z nowymi inwestorami strategicznymi.

Zarząd przewidywał prowadzenie przeglądu opcji strategicznych do 11 października 2018 r.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews), #QMK

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości