IMS podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 paź 2018, 15:54

IMS podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR

IMS podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz umowę inwestycyjną określającą warunki rozliczeń z dotychczasowymi udziałowcami i inne istotne kwestie po przejęciu, podała spółka.  

"Stronami umowy są: IMS S.A. jako nabywca, trzy osoby fizyczne posiadające łącznie 100% udziałów w APR jako zbywający oraz sama spółka APR. Całość rozliczenia nastąpi w gotówce"

czytamy w komunikacie.

APR to spółka działająca od kilku lat w branży audiomarketingu, której model biznesowy oparty jest o dostarczanie usług muzycznych do punktów sprzedaży. APR posiada obecnie nieco ponad 3 000 lokalizacji, do których dostarcza usługi abonamentowe audio w kraju i poza granicami, podano także. 

"Spółka wypłaciła 3,75 mln zł właścicielom przejmowanego podmiotu z tytułu transakcji. Kwota może jednak ulec zmianie, co zależy od przyszłych wyników finansowych APR"

czytamy w komunikacie.

Wiceprezes IMS Piotr Bielawski powiedział że, w skrajnie pozytywnym wariancie, jeżeli APR uzyska co najmniej 1,6 mln zł w okresie 1 lipca 2019-30 czerwca 2020, to dojdzie do dodatkowej wypłaty 4,8 mln zł. Ponadto dotychczasowi właściciele przejmowanej spółki pozostaną w jej zarządzie przez kilka lat i będą mieli prawo do 1/4 zysku netto w latach 2020-2024.

"Według naszych szacunków spodziewamy się, że APR wygeneruje na przestrzeni II półrocza 2019 i I półrocza 2020 około 1,0-1,3 mln zł zysku netto"

dodał Bielawski.

Jego zdaniem, łączny koszt transakcji będzie stanowił w zależności od przyszłych wyników finansowych przejętej spółki równowartość pięciokrotności-ośmiokrotności zysku wygenerowanego przez APR.

"Po przejęciu, grupa kapitałowa emitenta będzie posiadała łącznie ok. 17 000 lokalizacji abonamentowych. Przejęcie APR to dla IMS bardzo istotny krok mający na celu konsolidację rynku marketingu sensorycznego w Polsce oraz jeszcze silniejsze wzmocnienie pozycji emitenta jako lidera rynku w Polsce"

czytamy również. 

Bielawski poinformował, że poza możliwością cross-sellingu usług, IMS powiększy swój zespół sprzedażowy w segmencie ekonomicznym do kilkunastu osób w 2018 roku, a w roku następnym do około 30 osób. Ponadto korzyścią dla spółki ma być przejęcie know-how technologicznego, związanego z usługami audiomarketingowymi dla klientów z segmentu ekonomicznego.

"Uważamy, że poza systematycznym wzrostem wyników finansowych w oparciu o wzrost organiczny, który pokazujemy od wielu lat, możemy dostarczyć wartości dla akcjonariuszy poprzez akwizycje"

powiedział wiceprezes.

Zgodnie z ogłoszoną przez spółkę polityką w zakresie M&A, przedmiotem transakcji mogą być jedynie podmioty konkurencyjne wobec spółki lub komplementarne wobec jej profilu biznesowego, ceny transakcji muszą być niższe wobec wskaźników wyceny giełdowej (zysk EBITDA lub zysk netto), a ponadto wypłata wynagrodzenia za całość akwizycji ma być za każdym razem uzależniona od przyszłych wyników przejmowanego podmiotu.

Bielawski pytany przez agencję ISBnews, czy należy spodziewać się kolejnych przejęć w segmencie ekonomicznym marketingu sensorycznego powiedział, że w Polsce zostało co najwyżej kilka spółek, które mogłyby być interesujące i łatwiej może być poszukać celów poza rynkiem krajowym. IMS przygląda się różnym podmiotom, lecz do zawarcia choćby umów term-sheet jest jeszcze daleko.

Z jego wypowiedzi wynika, że spółka posiada znaczne możliwości finansowania kolejnych akwizycji. 31 lipca walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwaliło emisję do 5 mln akcji, które mogą być wydane jedynie właścicielom podmiotów przejmowanych.

"Ostatnio uchwalona emisja przy obecnym kursie na GPW w Warszawie daje możliwość sfinansowania transakcji za kilkanaście milionów złotych. Gdyby trafił się większy cel lub jego właściciele woleliby płatność gotówkową, to mamy duże możliwości zlewarowania się również za pomocą długu"

wskazał wiceprezes. 

IMS regularnie dokonuje skupów akcji własnych z rynku giełdowego. IMS nie może wydać jednak skupionych akcji właścicielom przejmowanych podmiotów, gdyż regulacja MAR wymaga, że takie akcje mogą być tylko przeznaczone do umorzenia.

"Gdybyśmy uczynili wbrew temu, to powstałoby ryzyko prawne, które chcemy uniknąć"

zaznaczył Bielawski.

Wybrane dane finansowe APR Sp. z o.o. (przygotowane wg ustawy o rachunkowości, nie badane przez audytora) za rok 2017 przedstawiają się następująco:

  • Przychody: 2 342 tys. zł
  • EBIT: 455 tys. zł
  • EBITDA: 555 tys. zł
  • Zysk netto: 389 tys. zł
  • Aktywa trwałe: 868 tys. zł
  • Zapasy: 125 tys. zł
  • Należności: 298 tys. zł
  • Środki pieniężne: 129 tys. zł
  • Kapitał własny: 566 tys. zł
  • Zobowiązania: 879 tys. zł, podano także.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews), #IMS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości