Apator skorygował dynamiki wzrostu EBITDA i przychodów w strategii do 2023 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 paź 2018, 14:58

Apator skorygował dynamiki wzrostu EBITDA i przychodów w strategii do 2023 r.

Strategia Grupy Apator na lata 2019-2023 zakłada m.in. średnioroczny wzrost EBITDA w wysokości ok. 13% do ok. 220 mln zł w 2023 r. oraz średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży w wysokości ok. 8% ok. 1,4 mld zł w 2023 r., podała spółka. Tym samym spółka skorygowała opublikowane wcześniej dziś dynamiki średniorocznego wzrostu EBITDA i przychodów (które podała wówczas - błędnie - na poziomie odpowiednio: 9% i 10%).

Nakłady inwestycyjne w okresie 5 lat zostały założone na poziomie około 380 mln zł.

"Grupa Apator zakłada istotny wzrost skali działania w perspektywie 5 lat w oparciu o rozwój dotychczasowych biznesów oraz rozbudowę portfolio produktowego w kierunku zaawansowanych technologicznie rozwiązań do zarządzania mediami energetycznymi, w tym rozwiązań klasy smart oraz systemów do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji"

czytamy w komunikacie.

Grupa będzie kontynuować działalność w oparciu o 3 segmenty biznesowe, tj. energia elektryczna (wcześniejsza nazwa segmentu: smart grid), woda i ciepło oraz gaz, ze stopniowo wyodrębnianym wspólnym obszarem systemów i rozwiązań dla wszystkich rodzajów mediów, podano także.

"Cele finansowe:

 1. wzrost EBITDA do ok. 220 mln zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 13%), w tym segment:
  • energia elektryczna 100 mln zł,
  • woda i ciepło 90 mln zł,
  • gaz 30 mln zł,
 2. przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,4 mld zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 8%), w tym segment:
  • energia elektryczna 620 mln zł,
  • woda i ciepło 460 mln zł,
  • gaz 320 mln zł"
czytamy dalej.

Powyższe cele będą realizowane w oparciu o utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym, wzrost udziałów na rynkach strategicznych (Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia) oraz wykorzystanie szans sprzedażowych na pozostałych rynkach europejskich, podkreśliła spółka.

"Grupa Apator zakłada istotny wzrost wartości sprzedaży na rynki zagraniczne i utrzymanie wysokiego udziału eksportu w sprzedaży ogółem (ponad 50%)"

wskazano także w materiale.

Skumulowane nakłady inwestycyjne w okresie 5 lat zostały założone na poziomie około 380 mln zł, podano dalej.

"Przewiduje się finansowanie inwestycji z wypracowanych środków, środków uwolnionych z niewykorzystywanego majątku oraz kredytów. Jednocześnie Grupa Apator podtrzymuje realizację dotychczasowej polityki dywidendy"

podkreślono w komunikacie.

Strategia Grupy Apator przewiduje również wzrost efektywności poprzez:

 • dalszą, szeroką automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych,
 • rozbudowę centrum kompetencyjnego w zakresie produkcji elektroniki w Ostaszewie,
 • optymalizację grupy (uproszczenie struktury kapitałowej np. fuzje, dalszy rozwój funkcji wspólnych),
 • ograniczanie poziomu kosztów poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i kompetencji grupowych (m.in. koordynacja działań w obszarach: zakupy, zapasy, logistyka), podała także spółka.

"Strategia zakłada nowe podejście do innowacyjności m.in. poprzez utworzenie centrów kompetencyjnych w zakresie badań i rozwoju w grupie, wzmocnienie zespołów R&D oraz product managerów, a także wydzielenie dodatkowego funduszu na rozwój nowatorskich pomysłów"

czytamy także.

Zatwierdzona strategia zostanie zoperacjonalizowana do końca IV kwartału br. i będzie podlegać corocznym przeglądom zarządu i rady nadzorczej, podsumowano.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews), #APT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości