PBKM: środki z emisji akcji chcemy przeznaczyć na finansowanie akwizycji spółek o profilu pasującym do Grupy FamiCord | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 paź 2018, 13:19

PBKM: środki z emisji akcji chcemy przeznaczyć na finansowanie akwizycji spółek o profilu pasującym do Grupy FamiCord

W dniu 25 października 2018 roku zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze przeprowadzenia emisji akcji.

„Konsolidacja rynku rodzinnego bankowania komórek macierzystych w Europie jest jednym z ważniejszych priorytetów strategii rozwoju Grupy FamiCord. W trakcie prowadzonych analiz europejskiego i światowego rynku banków komórek macierzystych spółka zidentyfikowała kilka podmiotów finansowych, zainteresowanych konsolidacją tego rynku. Dlatego jako zarząd zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu emisji akcji, z której pozyskane środki chcemy przeznaczyć na finansowanie kolejnych akwizycji spółek o profilu pasującym do Grupy FamiCord – największego obecnie banku komórek macierzystych w Europie. Obserwujemy w Europie kilkanaście potencjalnych celów, których przejęcie rozważamy. Aby zapewnić spółce większą elastyczność przy podejmowaniu decyzji o akwizycjach, chcemy mieć zabezpieczone finansowanie potencjalnych transakcji. Intencją zarządu spółki, z zastrzeżeniem efektów procesu budowy księgi popytu oraz z poszanowaniem zasady prawa pierwszeństwa, jest pozyskanie w emisji inwestora/inwestorów zagranicznych zainteresowanych udziałem w konsolidacji europejskiego rynku banków komórek macierzystych, którzy mogliby stanowić dla PBKM istotne wsparcie przy prowadzeniu procesów akwizycyjnych”

mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu PBKM S.A.

W tym samym dniu (25.10.) rada nadzorcza spółki wyraziła pozytywną ocenę intencji zarządu spółki w przedmiocie zamiaru przeprowadzenia emisji akcji.

Na dzień 23 listopada 2018 roku zostało zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze spółki będą głosować nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.

PBKM planuje emisję do ok. 1 mln akcji nowej emisji serii L, z wyłączeniem prawa poboru, które nie będą przekraczały 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym spółki.

Nowa emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do grupy wybranych inwestorów wskazanych przez zarząd PBKM i zaproszonych do uczestnictwa w budowaniu księgi popytu. Akcjonariuszom PBKM, którzy na dzień rejestracji uczestnictwa na NWZ będą posiadać co najmniej 0,5% akcji spółki, będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji serii L (nowa emisja).

Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez zarząd PBKM, z zastrzeżeniem, że nie może być niższa od średniej ceny rynkowej akcji spółki notowanych na GPW, będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, za ostatni miesiąc przed podjęciem uchwały o emisji akcji.

Zarząd PBKM planuje przeprowadzić nową emisję akcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez nadzwyczajne walne zgromadzenie.

„Przeprowadzenie emisji w stosunkowo krótkim czasie jest kluczowe z punktu widzenia realizacji naszych planów rozwoju i akwizycji. Zdecydowaliśmy się na emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru i w drodze subskrypcji prywatnej, bez konieczności sporządzania i zatwierdzania przez KNF prospektu emisyjnego, gdyż takie rozwiązanie jest najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem pozyskania kapitału. Chcemy wykorzystać sprzyjające warunki do przejęć w Europie i mieć możliwość szybkiego dostępu do finansowania potencjalnych akwizycji. Dlatego proponujemy rozwiązanie, które w naszym przekonaniu przyspieszy realizację założonych planów strategicznych Grupy FamiCord”

mówi Jakub Baran.

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ponad 28% udziałem w rynku uwzględniając ostatnią transakcję M&A w Portugalii. Na koniec trzeciego kwartału 2018 roku Grupa przechowywała prawie 280 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek i ponad 372 tys. wszystkich próbek biologicznych (po uwzględnieniu danych Stemlab). Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla Partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana obecnie w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III (docelowo będzie 8 prób klinicznych) w ramach których są/będą prowadzone terapie różnych chorób z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości