Echo Investment postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za r. obr. 2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2018, 09:22

Echo Investment postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za r. obr. 2018

Zarząd Echo Investment S.A., biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe spółki za rok obrotowy 2017 wykazało zysk netto w wysokości 632 mln złotych, postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018.

Wypłata nastąpi na następujących zasadach:

  1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej wyniesie 206 mln zł, tj. 0,50 zł na 1 akcję. Kwota zaliczki dywidendowej nie przekracza połowy zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 r. zbadanym przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska, powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne
  2. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona 19 grudnia 2018 r.
  3. Do zaliczki dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje spółki 12 grudnia 2018 r.

Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem:

  • uzyskania zgody rady nadzorczej w terminie do daty wypłaty zaliczki dywidendowej;
  • zbadania przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., w którym potwierdzona zostanie zakładana wysokość zysku netto spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego.

Echo Investment to największa, wyrosła w Polsce, firma deweloperska. Realizuje inwestycje w trzech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych i budownictwie biurowym.

Źródło: spółka, #ECH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości