Pfleiderer notuje kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA r/r w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lis 2018, 09:08

Pfleiderer notuje kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA r/r w III kw. 2018 r.

  • Raportowany wynik EBITDA za trzeci kwartał br. wzrósł o 16,9% r/r do 35,2 mln euro. Marża EBTDA wzrosła o 0,9 p.p. do 13,2%.
  • Przychody Grupy Pfleiderer wzrosły w trzecim kwartale 2018 r. o 8,8% do 266,5 mln euro dzięki wyższym cenom sprzedanych produktów.
  • Grupa Pfleiderer podniosła strategiczny cel sprzedażowy na 2021 rok do 1,3 mld euro. Firma zakłada ponadto wzrost marży EBITDA do powyżej 16%. Dotychczasowa strategia Grupy została uzupełniona dogłębną analizą linii biznesowych, przeprowadzoną we współpracy z jedną z trzech największych firm doradztwa strategicznego na świecie.
  • Spadek kosztów administracyjnych i sprzedażowych podkreśla ciągłe dążenie do zwiększania efektywności operacyjnej.

Skonsolidowane przychody Grupy Pfleiderer, wiodącego europejskiego producenta wyrobów drewnopochodnych, specjalizującego się w wytwarzaniu materiałów na potrzeby branży meblarskiej, wykończeniowej i budowlanej, w trzecim kwartale 2018 r. wzrosły o 8,8% r/r do 266,5 mln euro. Wzrost przychodów wspierany był przez wyższe ceny sprzedanych produktów, zwiększone wolumeny sprzedaży oraz poprawę miksu produktowego. Udział produktów z wartością dodaną, takich jak płyty wiórowe laminowane i lakierowane (MFC) oraz laminaty wysokociśnieniowe (HPL), w trzecim kwartale br. stanowił 63% łącznej sprzedaży, a narastająco od początku roku sięgnął 64%.

Pfleiderer odnotował znaczący wzrost zysku brutto ze sprzedaży: w trzecim kwartale wzrósł on o ponad 10% r/r do 60,5 mln euro, a marża brutto na sprzedaży była wyższa o 0.3 p.p. r/r i ukształtowała się na poziomie 22,7%. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wartości te wyniosły odpowiednio 183,2 mln euro i 22,9%.

Wynik EBITDA w trzecim kwartale wzrósł o 16,9% r/r do 35,2 mln euro, wspierany przede wszystkim przez wzrost przychodów. Wzrost zysku EBITDA odnotowano pomimo rosnących kosztów materiałów do produkcji, w tym drewna i chemikaliów. EBITDA oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych zwiększyła się o niemal 19% r/r do 37,3 mln euro.

Zyskowność grupy poprawiła się również dzięki większej efektywności po stronie kosztowej. W trzecim kwartale koszty sprzedaży spadły o 7% r/r do 32 mln euro, a koszty administracyjne w tym samym okresie spadły o 10% r/r do 10,8 mln euro. Tym samym wysokość kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A) odpowiadała jedynie 16,2% całości sprzedaży. Wskaźnik ten jest niższy o 3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Trend spadku kosztów, widoczny w wynikach pierwszych dziewięciu miesięcy, przyspieszył w trzecim kwartale.

Zysk netto w trzecim kwartale 2018 r. ukształtował się na poziomie 9,8 mln euro wobec 0,4 mln euro w analogicznym okresie 2017 r.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowane przychody Pfleiderer Group wzrosły o 6,5% r/r do 799,7 mln euro. Zysk EBITDA zwiększył się o 8,7% do 104,6 mln euro, a marża EBITDA za pierwsze 9 miesięcy roku wyniosła 13,1% (wzrost o 0,3 p.p.). EBITDA oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych (skorygowana o koszty zewnętrznych konsultantów związanych z aktualizacją strategii oraz rezerwę na koszty prawne związane z roszczeniem syndyka Alno) wyniosła 107,4 mln euro, co oznacza wzrost o 15% r/r.

„Trzeci kwartał był najlepszym jak dotąd kwartałem, jeśli chodzi o tempo wzrostu. Pfleiderer zwiększył zyskowność pomimo wyraźnie rosnących cen surowców, w tym drewna, żywic i produktów chemicznych. Stało się tak dzięki ścisłej kontroli kosztów, zwiększaniu efektywności aktywów produkcyjnych oraz inteligentnej polityce cenowej. Udało nam się z sukcesem przenieść rosnące koszty surowców na ceny produktów końcowych przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu sprzedaży. Wciąż będziemy się skupiać na zwiększaniu sprzedaży produktów o wartości dodanej, gdzie wciąż widzimy pole do poprawy"

powiedział Tom K. Schäbinger, prezes zarządu Pfleiderer Group

Podniesione cele na rok 2021: 1,3 mln euro przychodów, marża EBITDA powyżej 16%

W celu określenia obszarów z największym potencjałem wzrostu wewnątrz Spółki i w jej rynkowym otoczeniu, Pfleiderer przeprowadził, wraz z jedną z trzech wiodących na świecie firm doradztwa strategicznego, dogłębną analizę linii biznesowych. Jej efektem jest opracowanie 12 inicjatyw efektywnościowych, które potwierdzają zasadność przyjętej strategii do 2021 r. i wspierają jej realizację.

Inicjatywy strategiczne opracowane przez Pfleiderera będą skoncentrowane na działalności sprzedażowej, efektywności operacyjnej oraz możliwościach rozwoju na rynku polskim. Obejmują one m. in. zwiększenie wolumenów sprzedaży do istniejących klientów, opracowanie nowych produktów (wykorzystanie niedawnych inwestycji Grupy), zwiększenie wykorzystania drewna z recyclingu w produkcji, inicjatywy oszczędnościowe i efektywnościowe, a także poszerzenie bazy klientów dla produktów chemicznych wytwarzanych przez Grupę.

„Dzięki określeniu obszarów dodatkowego wzrostu i zwiększenia efektywności jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć podniesione cele strategiczne na rok 2021: przychody w wysokości 1,3 mld euro oraz marżę EBITDA powyżej 16%"

powiedział Tom K. Schäbinger.

Zakończenie skupu akcji własnych i koncentracja na zmniejszaniu zadłużenia

Trzeci kwartał 2018 r. był również czasem zakończenia programu skupu akcji własnych Pfleiderer Group. W ostatniej transzy buy-backu, przeprowadzonej w sierpniu, firma skupiła ponad 12,9 mln akcji własnych za ok. 124,7 mln euro (ok. 301 mln zł).

„Dbanie o interes akcjonariuszy i dzielenie się zyskami generowanymi przez Spółkę z dostarczycielami kapitału jest naszym obowiązkiem"

powiedział Tom K. Schäbinger.

„Chcemy utrzymać naszą atrakcyjną politykę dywidendową, która w tym roku uzupełniona została o skup akcji własnych. Po skupieniu niemal 20% kapitału, zakończyliśmy buyback i teraz chcemy skupić się na zmniejszeniu zadłużenia firmy. Ten proces już się rozpoczął. Dzięki dużej zdolności do generowania gotówki w nadchodzącym roku będziemy obserwować spadek wskaźników zadłużenia. Chcemy zmniejszyć wskaźnik długu netto do EBITDA do poziomu 2,0-2,5x na koniec 2019 r."

powiedział prezes.

Dług netto Grupy Pfleiderer na koniec września br. wyniósł 385,4 mln euro (2,80x LTM EBITDA). Wyłączając wydatki poniesione na skup akcji własnych, dług netto wyniósł 261 mln euro (1,90x LTM EBITDA).

O spółce

Grupa Pfleiderer istnieje od 123 lat i jest czołowym europejskim producentem wyrobów drewnopochodnych, specjalizującym się w wytwarzaniu materiałów na potrzeby branży meblarskiej, wykończeniowej i budowlanej.

Grupa Pfleiderer dostarcza płyty meblarskie, blaty kuchenne, laminaty wysokociśnieniowe HPL oraz okładziny ścienne dla największych producentów mebli w Polsce i w regionie DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) oraz kilku tysięcy średnich i małych firm z branży meblarskiej i budowlano-remontowej w całej Europie. Spółka ma swoją siedzibę we Wrocławiu oraz biura w Neumarkt (Niemcy) i Warszawie. Grupa posiada 9 zakładów produkcyjnych położonych w Polsce i Niemczech, a także działy handlowe w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Francji, Austrii i Rumunii. Grupa zatrudnia łącznie około 3,5 tys. osób.

W 2017 r. skonsolidowana sprzedaż Pfleiderer Group przekroczyła 1 mld euro.

Źródło: spółka, #PFL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości