Projprzem miał 4,35 mln zł zysku netto, 5,16 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lis 2018, 09:06

Projprzem miał 4,35 mln zł zysku netto, 5,16 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Projprzem Makrum odnotował 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,16 mln zł wobec 5,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,22 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 56,29 mln zł rok wcześniej.

"Trzeci kwartał był dla spółki bardzo owocnym czasem. Nie tylko przyśpieszyliśmy rozwój w najważniejszych segmentach operacyjnych naszej grupy przemysłowej, ale również podzieliliśmy się w tym czasie zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając wysoką dywidendę. Zauważamy coraz pozytywniejszy odbiór spółki przez rynek, co zaczyna być również widoczne w naszym kursie akcji. Przed nami jednak jeszcze duży potencjał rozwoju"

skomentował prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

W samym tylko październiku kurs akcji spółki wzrósł o prawie 25%, podkreśliła spółka. Dywidendę wypłacono 12 września w wysokości 1,1 zł na akcję. Suma ta, pierwotnie ustalona na 1 zł, została podwyższona na wniosek jednego z uczestników walnego zgromadzenia zatwierdzającego wypłatę.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 9,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 196,11 mln zł w porównaniu z 138,38 mln zł rok wcześniej. EBITDA grupy wzrosła o 55% r/ do 16,58 mln zł.

"Kolejny okres największą rentowność w grupie osiągnął segment budownictwa przemysłowego, co jest efektem realizacji zakontraktowanych w minionym roku wysokomarżowych umów. Segment ten odnotował w I-III kwartale 2018 r. 75 mln zł przychodów, wobec 12,3 mln zł w I-III kwartale 2017 r. W związku z dynamicznym rozwojem, z początkiem listopada, firma postanowiła uruchomić oddział we Wrocławiu. Jest to trzeci oddział spółki, po Bydgoszczy i Poznaniu"

czytamy w komunikacie.

Systemy przeładunkowe czyli segment operacyjny spółki postrzegany jako najbardziej perspektywiczny w związku z boomem na rynku e-commerce i rozwojem centrów dystrybucyjnych, zanotował przychody na poziomie 96 mln zł (76,2 mln zł w I-III kwartale 2017 r.). W tym segmencie sprawozdawczym ujęto także sprzedaż najnowszego produktu grupy - innowacyjnych systemów parkingowych Modulo. Łącznie segment ten posiada prawie połowę udziałów w przychodach spółki, podano także.

"Jedynym segmentem w działalności Projprzem Makrum, który nie wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym, był segment maszyn i konstrukcji stalowych. Odnotował on 23 mln zł przychodów [w I-III kw. br.]. Ich zmniejszenie w stosunku do minionego roku jest efektem zbycia nieefektywnego zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem potencjału produkcyjnego kluczowego zakładu spółki w Koronowie k./Bydgoszczy. Segment maszynowy obecnie, zgodnie z założeniami strategicznymi, skupi się na sprzedaży produktów własnych dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców, ograniczając działalności usługową na cudzej dokumentacji"

czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 6,13 mln zł wobec 5,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews), #PJP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości