Wyniki finansowe Grupy Elektrobudowa za III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lis 2018, 09:12

Wyniki finansowe Grupy Elektrobudowa za III kw. 2018 r.

  • Grupa wypracowała w III kwartale 212,3 mln zł przychodów, 9,2 mln zł EBITDA oraz 4,8 mln zł zysku netto
  • Portfel zamówień w wysokości 758 mln zł (149,4 mln zł zamówień pozyskanych w 3Q) 

Grupa Elektrobudowa opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2018 roku. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 212,3 mln zł (-15,6% r/r), zysk EBITDA 9,2 mln zł  (-52,5% r/r), a zysk netto 4,8 mln zł (-62,5% r/r).  

Narastająco po 9 miesiącach 2018 roku, Grupa wypracowała 513,6 mln zł przychodów  (-15,5% r/r). Na poziom zysków w tym okresie wpłynęło zawiązanie w II kwartale 2018 ostrożnościowej rezerwy w wysokości 60,3 mln zł w związku z ryzykiem potencjalnych kar za opóźnienia na jednym z kontraktów. Zaraportowany wynik EBITDA za 3 kwartały -55,0 mln zł oraz 55,1 mln zł straty netto. 

W III kwartale 2018 Grupa pozyskała 149,4 mln zł nowych zamówień. Na koniec III kwartału łącznie portfel zamówień wynosił 758 mln zł. 

 „Zarówno otoczenie makroekonomiczne, jak i sytuacja w branży okołobudowalnej niekorzystnie wpływa na wyniki firm, takich jak Elektrobudowa. Odczuwamy presje kosztowe, szczególnie widoczne w rosnących cenach materiałów budowalnych czy wynagrodzeń. Mimo niekorzystnych warunków otoczenia, Grupa Elektrobudowa pozostaje rentowna, a jej oferta jest atrakcyjna dla klientów, czego dowodem są pozyskane nowe, atrakcyjne dla nas kontrakty i prowadzone realizacje, np. w fińskiej elektrowni Olkiluoto 3, Koksowni Radlin czy Elektrowni Opole” – mówi Roman Przybył, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Elektrobudowa S.A. od 28 sierpnia br. „Co ważne dla akcjonariuszy, Elektrobudowa pozostaje spółką wypłacającą dywidendę. W tym roku, mimo wspomnianej presji kosztowej i wymagającej sytuacji finansowej, wypłaciliśmy akcjonariuszom prawie 50 mln zł w formie dywidendy”

podkreśla Roman Przybył. 

Aktualna prognoza finansowa zakłada osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Elektrobudowa w 2018 roku przychodów na poziomie 898,5 mln zł i stratę netto na poziomie 44,7 mln zł. 

O spółce

Elektrobudowa SA jest jedną z największych w Polsce  firm, działających w branży elektroinstalacyjnej. Spółka zajmuje się produkcją urządzeń elektroenergetycznych, kompleksowymi usługami elektroinstalacyjnymi oraz budową kompletnych obiektów na potrzeby energetyki i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 1996 roku.  

Źródło: spółka, #ELB

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości