Spółka zależna PBKM przejmuje w Hiszpanii bank komórek macierzystych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 sty 2019, 16:15

Spółka zależna PBKM przejmuje w Hiszpanii bank komórek macierzystych

W dniu 25 stycznia 2019 roku, została zawarta umowa pomiędzy Sevibe Cells S.L., hiszpańską spółką zależną Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., a dotychczasowymi akcjonariuszami spółki IVI Cordon S.A., na podstawie której sprzedano na rzecz Sevibe Cells S.L. 57 190 akcji w spółce IVI Cordon S.A. z siedzibą w Madrycie, stanowiących 95% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Łączna wartość transakcji wyniosła 1,705 mln EUR, na którą złożyły się cena zapłaty za akcje i przejęcie pożyczki udzielonej IVI Cordon, co stanowi równowartość ok. 7,3 mln zł.

Spółka IVI Cordon S.A. prowadzi rodzinny bank komórek macierzystych pod marką IVIDA, który zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem komórek macierzystych oraz rozwojem zaawansowanych produktów związanych z terapią komórkową. Bank IVIDA prowadzi działalność w Hiszpanii oraz posiada spółkę zależną w Szwajcarii - IVIDA Switzerland Sarl, której laboratorium jako jedno z nielicznych w Europie posiada akredytację FACT na przechowywanie preparatów z komórek macierzystych. Na koniec 2018 roku w laboratoriach banku IVIDA przechowywanych było 11,6 tysięcy próbek krwi pępowinowej lub tkanek (razem w segmencie B2B i B2C), w tym 8,7 tysięcy próbek w segmencie B2C. Przychody spółki IVI Cordon S.A. w 2018 roku wyniosły 8 mln zł, a EBITDA gotówkowa (oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych) 0,9 mln zł. Na 2019 rok prognozy sporządzone na potrzeby transakcji zakładają osiągnięcie przez spółkę IVI Cordon S.A. 8,1 mln zł przychodów i 1,0 mln zł EBITDA (gotówkowej). Na koniec 2018 r. przejmowana spółka nie posiadała istotnego zadłużenia netto (zadłużenie skorygowane o posiadaną gotówkę zbliżone do zera).

Wraz z umową sprzedaży spółki IVI Cordon S.A. została zawarta pomiędzy IVI Cordon S.A. a Equipo IVI S.L. wieloletnia umowa dotycząca wyłączności w zakresie świadczenia usług bankowania komórek macierzystych z wykorzystaniem sieci klinik należącej do Equipo IVI S.L. na terenie Hiszpanii. Obejmuje również licencję na użytkowanie marki IVIDA. Equipo IVI S.L. jest dużą siecią klinik, oferujących usługi medyczne w zakresie m.in. leczenia niepłodności, działającą na rynku hiszpańskim, a także we Włoszech i Portugalii.

- Transakcja, którą zrealizowaliśmy w Hiszpanii jeszcze bardziej umocni pozycję Grupy FamiCord na półwyspie Iberyjskim oraz da nam dostęp do nowoczesnego laboratorium w Szwajcarii, które jest jednym z nielicznych w Europie z akredytacją FACT - przyznawaną wyłącznie placówkom spełniającym najwyższe światowe standardy jakości i bezpieczeństwa. Przejęcie banku komórek w Hiszpanii jest zgodne z naszą strategią konsolidacji rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie. W ubiegłym roku z emisji akcji pozyskaliśmy na akwizycje 53 mln zł od inwestorów. Obiecaliśmy wtedy, że pozyskane środki posłużą na przejęcia kilku podmiotów o profilu pasującym do Grupy FamiCord. Taką spółką jest IVI Cordon S.A., której zakup sfinansowany będzie ze środków z emisji, poprzez udzielenie przez PBKM pożyczki celowej dla naszej spółki zależnej Sevibe Cells SL - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A. Spodziewamy się, że proces integracji spółki IVI Cordon S.A. do struktur Grupy Kapitałowej PBKM zajmie ok. 12-15 miesięcy, wliczając w to optymalizację działania spółek zależnych w Hiszpanii i Szwajcarii – dodaje Jakub Baran.

O PBKM:

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ponad 28% udziałem w rynku uwzględniając ostatnią transakcję M&A w Portugalii. Na koniec 2018 roku Grupa przechowywała prawie 290 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i ponad 383 tys. wszystkich próbek biologicznych (po uwzględnieniu danych Stemlab). Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla Partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana obecnie w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III (docelowo będzie 8 prób klinicznych) w ramach których są/będą prowadzone terapie różnych chorób z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: Spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości