Komputronik miał 5,79 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 lut 2019, 10:07

Komputronik miał 5,79 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019

Komputronik odnotował 5,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. obr. 2018/2019 (październik-grudzień 2018) wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,66 mln zł wobec 6,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 591,55 mln zł w III kw. r. obr. 2018/2019 wobec 639,15 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018/2019 spółka miała 8,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 560,15 mln zł w porównaniu z 1 593,71 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Komputronik S.A. osiągnęła za okres od 01.04.2018 do 31.12.2018 roku przychody w wysokości 1 560 148 tys. zł. Działania grupy emitenta nakierowane były na zwiększenie rentowności poszczególnych transakcji, kosztem rezygnacji z nisko marżowych transakcji hurtowych. Strategia ta wynika rosnących kosztów operacyjnych, bezpośrednio związanych z obsługą transakcji, jak również z ograniczonej wartości limitów ubezpieczeniowych, które są przyznawane przez firmy ubezpieczeniowe naszym dostawcom. Emitent nie uzyskał też odpowiednio długich terminów płatności u części dostawców, w efekcie czego, ze względów płynnościowych zrezygnował z niektórych transakcji, cechujących się wysokim wolumenem transakcji, ale niską marżą handlową" - czytamy w raporcie.

Grupa nadal realizuje wcześniej przyjętą politykę ograniczonego wzrostu poprzez zdywersyfikowane kanały obsługi klientów, zwracając szczególną uwagę na właściwą politykę zakupową, która w obecnej sytuacji rynkowej (szybkie zmiany we wprowadzanych do sprzedaży technologiach, rosnący wpływ sprzedaży e-commerce i spłaszczenie polityki cenowej firm konkurencyjnych)  ma kluczowe znaczenie dla utrzymania marży handlowej emitenta, czytamy dalej.

W omawianym okresie grupa osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 174,77 mln zł, przy marży handlowej wynoszącej 11,2% (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 10,3%), podano także.

Koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży łącznie za okres od 01.04.2018 do 31.12.2018 roku wyniosły 157,2 mln zł i były wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku o 5,9%. Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost były kosztów prowizji od sprzedaży związany z rozwojem sieci agencyjnej oraz sprzedaży e-commerce (prowizje portali i porównywarek cenowych). Dodatkowo należy wskazać na zwiększenie kosztów wynikające z :

- istotnej presji płacowej, związanej z praktycznym brakiem bezrobocia w dwóch ośrodkach, w których spółka zatrudnia większość personelu, czyli w Poznaniu i Warszawie,

- wyższych nakładów na działania marketingowe,

- wzrostu liczby salonów agencyjnych, a tym samym prowizji przekazywanych agentom,

- zwiększeniu kosztów utrzymania powierzchni magazynowej (zaplanowany wzrost stawki, dodatkowy magazyn zewnętrzny, zapewniający odpowiedni bufor możliwości logistycznych podczas sezonowych wzrostów sprzedaży).

"W efekcie wyżej opisanych czynników, a szczególnie wzrostu kosztów operacyjnych, grupa wygenerowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 17,2 mln zł, a zysk EBITDA (wynik z działalności powiększony o amortyzację) 27,1 mln zł" - podsumowano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r. obr. 2018/2019 wyniósł 7,82 mln zł wobec 9,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews), #KOM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości