Główni akcjonariusze Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 lut 2019, 15:38

Główni akcjonariusze Atrem zainteresowani sprzedażą akcji w wezwaniu GK Immobile

Akcjonariusze, założyciele spółki Atrem będą uczestniczyć w wezwaniu zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych, ogłoszonym przez GK Immobile, podał Atrem.

"Zarząd Atrem informuje, iż otrzymał od akcjonariuszy założycieli spółki: pani Gabrieli Śniatała, pana Konrada Śniatały i pana Marka Korytowskiego zawiadomienia o woli uczestniczenia w wezwaniu ogłoszonym w dniu 11 lutego 2019 r. przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile z siedzibą w Bydgoszczy, zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A i nieskorzystania z zastrzeżonego na ich rzecz prawa wykupu" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z treścią statutu spółki Atrem zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody spółki udzielonej przez zarząd. Uchwałę w tym zakresie zarząd podejmuje w przypadku niewykonania prawa wykupu, na zasadach określonych w statucie Atrem S.A, podano także. 

"Wskazani powyżej akcjonariusze założyciele skierowali do zarządu Atrem zawiadomienie o woli uczestniczenia w wezwaniu i zbycia posiadanych przez nich akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na warunkach określonych w treści wezwania z dnia 11.02.2019 r., przy czym pan Konrad Śniatała poinformował o woli zbycia 3 604 838 akcji, pani Gabriela Śniatała poinformowała o woli zbycia 480 857 akcji a pan Marek Korytowski poinformował o woli zbycia 569 905 akcji" - czytamy dalej. 

Jednocześnie akcjonariusze poinformowali zarząd Atrem, że wobec ograniczeń wskazanych w § 10 statutu spółki dotyczących zbywalności akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu, nie skorzystają z przysługującego im prawa wykupu.

"Akcjonariusze skierowali do spółki wniosek o wyrażenie przez spółkę zgody na zbycie akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w odpowiedzi na wezwanie GK Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy" - czytamy także.

Wcześniej, tj. 11 lutego GK Immobile wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem) uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości 2,07 zł za akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za akcję imienną. Pośredniczącym jest Santander Biuro Maklerskie.

Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Grupa realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce.

GK Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews), #GKI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości