Polski Bank Komórek Macierzystych podpisał list intencyjny z CelluGen – spółką biotechnologiczną, prowadzącą bank komórek w Indiach | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 mar 2019, 15:08

Polski Bank Komórek Macierzystych podpisał list intencyjny z CelluGen – spółką biotechnologiczną, prowadzącą bank komórek w Indiach

W dniu 4 marca 2019 r., Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (FamiCord Group) i CelluGen Biotech Pty Ltd podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy biznesowej. Współpraca pomiędzy firmami będzie polegała na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rodzinnego bankowania komórek macierzystych oraz wykorzystania komórek macierzystych w eksperymentalnych i standardowych terapiach, a także na wspólnym zakupie produktów i usług.

Firmy deklarują także rozpoczęcie współpracy i biznesowego partnerstwa w zakresie rodzinnego bankowania komórek macierzystych, wspólnym rozwoju zaawansowanych terapii medycznych (ATMP) oraz rozwoju leków.

“Zdecydowaliśmy o rozpoczęciu współpracy z CelluGen, ponieważ może ona generować korzystne synergie dla obu firm w zakresie rodzinnego bankowania komórek macierzystych i rozwoju nowych leków opartych o komórki macierzyste. Współpraca z CelluGen może być także potencjalną szansą dla Grupy FamiCord do wejścia na nowy rynek poza Europą. W zależności od rozwoju naszej współpracy nie wykluczamy, że w przyszłości kolejnym krokiem może być także zaangażowanie kapitałowe” - komentuje Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

Firma CelluGen ma siedzibę w Gurgaon w Indiach. Została założona w 2008 roku jako prywatna firma badawcza zajmująca się komórkami macierzystymi. CelluGen jest inicjatorem i pomysłodawcą pierwszego, hybrydowego banku komórek macierzystych w Indiach. Oferuje najnowocześniejszą technologię zbierania, przetwarzania i wykorzystywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej i tkanek. CelluGen nawiązał także współpracę z SBIRI (Departament Biotechnologii w indyjskim Ministerstwie Nauki i Technologii) w ramach projektu "Development of Biologic and Synthetic Scaffolds Seeded with Mesenchymal Stem Cells". Po pomyślnym zakończeniu tego projektu CelluGen może być strategicznie gotowy do wejścia na indyjski rynek produktów medycznych do ran, który obecnie rośnie średniorocznie o 7,4% i oczekuje się, że osiągnie wartość 5,5 miliarda USD w 2020 roku.

"Indie z liczbą urodzeń bliską 26 milionów rocznie i wysokim obciążeniem społeczeństwa chorobami dają CelluGen możliwość współpracy z FamiCord w wielu obszarach. CelluGen ma na swoim koncie długoterminowe starania w prowadzeniu badań nad komórkami macierzystymi oraz prowadzenie innowacyjnego, rodzinnego banku krwi. Współpraca z Grupą FamiCord, która jest liderem w Europie w zakresie rodzinnego bankowania krwi pępowinowej, daje nam dostęp do ogromnej wiedzy i doświadczenia"- komentuje Lalit Jaiswal, Promoter and Director of CelluGen Biotech Pvt. Ltd.

List intencyjny zawarty pomiędzy PBKM i CelluGen jest jedynie wyrażeniem intencji obu firm do przyszłej współpracy. Warunki i zasady na jakich będzie prowadzona przyszła współpraca będą ustalone w formalnej umowie.

O PBKM:

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z ponad 28% udziałem w rynku uwzględniając ostatnią transakcję M&A w Portugalii. Na koniec 2018 roku Grupa przechowywała prawie 290 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i ponad 383 tys. wszystkich próbek biologicznych (po uwzględnieniu danych Stemlab). Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla Partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana obecnie w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III (docelowo będzie 8 prób klinicznych) w ramach których są/będą prowadzone terapie różnych chorób z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Źródło: Spółka, #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości