Feerum publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 gru 2020, 08:35

Feerum publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 roku

Spółka FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, działająca także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za trzy kwartały 2020 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 103,5 mln zł, skonsolidowany zysk netto wyniósł 15,2 mln zł zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 17,5 mln zł.

Jesteśmy zadowoleni z wyników za trzy kwartały, w których wypracowaliśmy solidne przychody i istotną poprawę marż. Czynnikiem, który w głównej mierze przełożył się na wyniki osiągnięte w tym okresie jest fakt ukończenia realizacji dwóch znaczących kontraktów zawartych w latach 2018-2019 z ukraińskim kontrahentem EPICENTR K. Pozytywny wpływ miały również korzystne trendy walutowe. Perspektywy potencjalnych kontraktów, jak i tych będących w fazie realizacji pozwalają pozytywnie oceniać prognozy kolejnych okresów – powiedział Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.

Solidny portfel zamówień

Aktualny portfel zamówień wynosi 123,6 mln zł i obejmuje 20 umów, natomiast potencjalny portfel klientów obejmuje 294,4 mln zł, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 27,5 mln zł.

Największym obecnie kontraktem w portfelu jest umowa z EPICENTR K o wartości 18,3 mln euro. Poza kontraktami dla EPICENTR K planowane są kolejne inwestycje na Ukrainie. Mniejszym, lecz interesującym rynkiem eksportowym jest rynek litewski, gdzie realizacja inwestycji jest wspierana dopłatami unijnymi. Potencjał rynku szacowany jest na około 6 mln zł.

Utrzymanie pozycji w eksporcie

Po trzech kwartałach 2020 roku eksport odpowiadał za 68,3% przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła 70,6 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina (64,3 mln zł), a drugim z kolei Tanzania (4,5 mln zł).

O FEERUM:

FEERUM jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Głównymi produktami FEERUM są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem (m.in. rozwiązania do transportu pionowego i poziomego, czyszczalnie oraz mieszalnie pasz). Głównymi klientami FEERUM są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw.

FEERUM posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest w maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczo-rozwojową, dzięki której do tej pory wprowadziła szereg ulepszeń i modernizacji poszczególnych elementów konstrukcyjnych do budowy elewatorów. Od maja 2013 roku Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: Spółka, #FEE

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości