Grupa Kredyt Inkaso z 17,6 mln zł zysku netto w I-III kwartale roku obrotowego 2020/2021 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 mar 2021, 08:42

Grupa Kredyt Inkaso z 17,6 mln zł zysku netto w I-III kwartale roku obrotowego 2020/2021

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła w I-III kwartale roku obrotowego 2020/2021 (kwiecień 2020 r. – grudzień 2020 r.) następujące wyniki finansowe:

  • Wpłaty od dłużników za trzy kwartały bieżącego roku obrotowego wyniosły 165,3 mln zł, wobec 184,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wpłaty od dłużników za sam III kwartał bieżącego roku obrotowego wyniosły 57,8 mln zł w porównaniu z 54,1 mln zł we wcześniejszym kwartale.
  • EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 r. wyniosła
  • 146,7 mln zł w porównaniu z 145,4 mln zł za 12 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.
  • Przychody netto wyniosły 112,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 31,6 mln zł (39 proc).
  • Koszty działalności operacyjnej wyniosły 66,8 mln zł i spadły o 11,7 mln zł (15 proc.) rok do roku.
  • Zysk netto wyniósł 17,6 mln zł, wobec straty netto w wysokości 19,9 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  • Wartość bilansowa portfeli wierzytelności wyniosła 611,7 mln zł na koniec grudnia 2020 r., co oznacza spadek o 5 proc. rok od początku roku obrotowego, a wartość ERC (szacowane przyszłe wpłaty od dłużników) dla 180 miesięcy wynosi 1 237 mln zł.

- Obniżenie kosztów operacyjnych oraz pozytywna aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności m.in. za sprawą odnotowania spłat wyższych od wcześniejszych prognoz o 20,8 mln zł pozwoliły wypracować w analizowanym okresie 17,6 mln zł zysku netto. Aktualnie pracujemy nad pozyskaniem dalszego finansowania dłużnego celem sfinansowania inwestycji w nowe portfele wierzytelności oraz refinansowania istniejącego zadłużenia. Kontynuujemy także rozwój technologii zaawansowanej analityki danych związanej z zarządzaniem portfelami wierzytelności. Na rynku polskim uruchomiliśmy nowy system operacyjny, planujemy dokonać jego implementacji także na wybranych rynkach zagranicznych - komentuje Barbara Rudziks, wiceprezes Kredyt Inkaso.

Spadek wartości bilansowej wierzytelności w ujęciu rok do roku jest następstwem realizacji wpłat od dłużników oraz braku inwestycji w nowe portfele. W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2020/2021 aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności była pozytywna i wyniosła 27,2 mln zł, co jest efektem zastosowania nowych modeli i strategii windykacyjnych oraz odnotowania spłat wyższych od wcześniejszych prognoz.

Na koniec grudnia 2020 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 55,7 mln zł. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił 1,74x na koniec III kwartału w porównaniu z 1,88x na koniec poprzedniego kwartału. Grupa wykupiła w terminie obligacje serii D1 w październiku 2020 r. Zapadalność kolejnych serii długu jest dostosowana do planowanych odzysków. Na bieżący rok kalendarzowy przypadają wykupy papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 60,2 mln zł. W ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych grupa dokonała emisji obligacji o wartości nominalnej 241,6 mln zł oraz spłaty papierów dłużnych o wartości nominalnej 383,0 mln zł, znacząco obniżając zadłużenie netto.

W III kwartale grupa zakończyła proces likwidacji funduszy Lumen Profit 6 NSFIZ, Lumen Profit 7 NSFIZ, Lumen Profit 8 NSFIZ, Lumen Profit 9 NSFIZ, Lumen Profit 10 NSFIZ oraz Lumen Profit 12 NSFIZ. Działania te uprościły strukturę grupy i pozwoliły na obniżenie kosztów działalności.

Grupa realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim bankowego, telekomunikacyjnego oraz pożyczek konsumenckich. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso inwestuje także w portfele wierzytelności pochodzące z Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych za granicą wyniosła 162,2 mln zł na koniec grudnia 2020 r., co stanowi 27 proc. wartości portfeli ogółem (udział Polski wyniósł 73 proc. wartości portfeli ogółem).

O Grupie Kredyt Inkaso:

Grupa Kredyt Inkaso należy do czołówki podmiotów zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza długoletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi działania oraz coraz bardziej zaawansowanej analityce danych i systemom informatycznym. Grupa skutecznie działa w sześciu krajach europejskich, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji oraz Luksemburgu.

Źródło: Spółka, #KRI

Zobacz także: Kredyt Inkaso SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości