W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. ERBUD zanotował prawie 21 mln zł zysku netto | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 maj 2021, 08:59

W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. ERBUD zanotował prawie 21 mln zł zysku netto

Giełdowy ERBUD nie zwalnia tempa – po rekordowych wynikach w 2020 r., Grupa rozpoczęła kolejny rok jednym z najlepszych kwartałów w historii.

W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. ERBUD zanotował prawie 21 mln zł zysku netto (3,9 proc. rentowności) wobec 0,5 mln straty w tym samym okresie roku 2020. Wynik operacyjny Grupy zwiększył się o 464 proc. do 25,8 mln zł (4,8 proc. rentowności), a EBITDA wzrosła o 237 proc. do 31 mln zł (5,8 proc. rentowności). W tym samym czasie przychody ERBUD-u wyniosły 537 mln zł, czyli o 22 proc. więcej niż w I kw. 2020 r. Tym samym Grupa znacznie poprawiła marżowość na wszystkich poziomach rachunku. Największy wkład w tak silnie wzrostowy kwartał miały wyniki segmentu budownictwa dla OZE, w którym wyspecjalizowana jest spółka ONDE, krajowy lider budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej w Polsce, w szczególności farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Segment ten wypracował ok. 203 mln zł przychodów, a wynik operacyjny z działalności w tym obszarze wyniósł 19,6 mln zł. Jednocześnie dobrze zachowywał się segment krajowego budownictwa kubaturowego Grupy ERBUD, zwiększając EBIT o ok. 190 proc. do ponad 7 mln zł (4,7proc. rentowności).

Najwyższą w Grupie rentowność operacyjną (11 proc.) pokazał segment przemysłowy zagranicą, który mimo niewielkiej jeszcze skali (24 mln zł przychodów) wypracował 2,6 mln zł EBIT.

- Skokowa poprawa naszych wyników to efekt sprawnej realizacji strategii dywersyfikacji działalności Grupy zarówno pod względem obszarów rynkowych, jak i kierunków geograficznych. Rośniemy w najbardziej perspektywicznych obszarach, równocześnie notując dobre wyniki w tradycyjnym budownictwie kubaturowym – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes ERBUD-u.

Wartość backlogu na koniec marca 2021 r. wyniosła ok. 2,7 mld zł (+5 proc. r/r), z czego ok. połowę stanowią kontrakty kubaturowe, natomiast backlog segmentów OZE i drogowo-inżynieryjnego w Grupie ERBUD wyniósł łącznie ponad 1 mld zł.

W całym I kw. 2021 r. Grupa zawarła kontrakty o wartości 605 mln zł. Na tę chwilę do końca roku do wykonania pozostało 1,8 mld zł.

W 1 kw. 2021 roku utrzymuje się bardzo silna pozycja finansowa Grupy. W kasie spółki na koniec pierwszego kwartału było 245,6 mln zł gotówki. Grupa nie posiada długu netto. Na koniec analogicznego okresu 2020 r. dług netto wyniósł 12,4 mln zł.

W minionym kwartale ERBUD zrobił pierwszy krok w realizacji strategii dalszej dywersyfikacji biznesu. Zakupiony został grunt z halą produkcyjną w okolicach Torunia, w której powstanie nowoczesna linia produkcyjna drewnianych obiektów modułowych. Nowy segment ma przynosić Grupie ERBUD docelowo około 1,5 mld zł przychodów rocznie i wiąże się z nakładami inwestycyjnymi rzędu 80-100 mln zł w pierwszym etapie.

Wkład własny do realizacji tej inwestycji ERBUD planuje pozyskać ze sprzedaży walorów ONDE inwestorowi lub poprzez przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej na GPW, jednakże przy założeniu utrzymania kontroli ERBUD-u nad spółką córką. Pieniądze ze sprzedaży pakietu akcji ONDE przeznaczone będą również na akwizycje zagraniczne w sektorze przemysłowym.

- Według obecnych założeń, oprócz finansowania rozwoju Grupy ERBUD przez sprzedaż istniejących walorów, będziemy też chcieli pozyskać środki ze sprzedaży akcji nowej emisji ONDE, które posłużą do realizacji rozwoju tej spółki. Poszerza ona swoją działalność – oprócz budowania farm, będzie je również dewelopować i sprzedawać inwestorom finansowym – mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD-u. ONDE zakupiło już projekty farm fotowoltaicznych o potencjale 241 MW.

- Budowa farm jest, jak widać po naszych wynikach, bardzo dobrym biznesem, ale mamy większe apetyty. Rynek OZE rozwija się bardzo szybko. To przyszłość energetyki i fundament rewolucji energetycznej w całej Europie. Chcemy w tym uczestniczyć bardziej aktywnie, mocniej skorzystać na transformacji energetycznej i dlatego wchodzimy w tworzenie farm PV na wcześniejszym etapie budowania wartości projektu. Jako wykonawca znamy dobrze otoczenie rynkowe i możemy tu osiągnąć znaczne efekty synergii kosztowych – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.

Przypomnijmy, że ONDE złożyło w marcu prospekt do UKNF.

O grupie kapitałowej ERBUD:

Grupa kapitałowa ERBUD jest największą grupą budowlaną w Polsce niebędącą częścią międzynarodowych holdingów. ERBUD ma ponad 30-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 2,5 mld zł. Od 2007 roku spółka ERBUD S.A. jest notowana na GPW w Warszawie. Do najbardziej prestiżowych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez spółki Grupy ERBUD należą: Galeria Młociny, Hala Koszyki, budynki biurowe Eurocentrum Office Complex i Royal Wilanów
w Warszawie, Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Południowy w Warszawie, Centrum Dystrybucyjne Lidl w Stargardzie, Spalarnia Odpadów Komunalnych w Koninie, budowa Kotłowni z kotłem WR25 wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Elektrociepłowni FORTUM BYTOM S.A. oraz Zespół Elektrowni Fotowoltaicznych Dobrcz/Mierki.

Źródło: Spółka, #ERB

Zobacz także: Erbud SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości