Wideokomentarz GPW: Rozwój technologiczny GK GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 wrz 2021, 13:25

Wideokomentarz GPW: Rozwój technologiczny GK GPW

Rozwój technologiczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) jest jednym z priorytetów strategii #GPW2022. Kluczowym elementem tego procesu było powołanie spółki GPW Tech, której zadaniem jest budowa autorskich rozwiązań technologicznych w obszarze działania GPW.

Mimo, że spółka GPW Tech jest najmłodszą spółką w GK GPW, rozwija się na tyle szybko, że już teraz może pochwalić się komercjalizacją pierwszych produktów technologicznych:

- Pierwszym naszym klientem spoza Grupy Kapitałowej GPW jest giełda w Kuwejcie. Świadczymy jej usługi w oparciu o narzędzie TCA Tool, które służy do analizy makro i mikrostruktury rynku. Współpraca ta jest istotnym elementem z punktu widzenia pierwszego sukcesu zagranicznego. Drugi nasz produkt to system GRC. Moduły Governance i Compliance na początku zostaną wdrożone na GPW, następnie wdrożenie będzie dotyczyło dwóch klientów wewnątrz GK GPW. Obecnie mamy cztery spółki notowane na GPW, które są poważnie zainteresowane tym produktem i z którymi będziemy prowadzić rozmowy - powiedział Witold Wiliński Prezes Zarządu GPW Tech, w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych. – Trzeci produkt GPW Tech służy do analizy wykrywania wszelkiego rodzaju manipulacji kursem akcji i jest już wykorzystywany przez GPW. Jest bardzo duża szansa i duże zainteresowanie wdrażaniem go w biurach maklerskich w Polsce – dodał.

Spółka intensywnie pracuje także nad nowoczesną platformą transakcyjną. Dzięki modułowej i elastycznej architekturze, będzie mogła być ona wykorzystana do obrotu różnymi instrumentami finansowymi. Pierwsze moduły, służące do handlu obligacjami już teraz wzbudzają zainteresowanie potencjalnych klientów z zagranicy.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube.

O Grupie Kapitałowej GPW:

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

W lipcu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 842,2 mln zł. Na koniec lipca br. na Głównym Rynku notowane były akcje 429 firm (382 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 367 spółek (363 krajowe i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości