GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 gru 2021, 14:08

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

Uchwała Nr 1200/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 2 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez

ING BANK N.V. w ramach 38 (trzydziestu ośmiu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 1200/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 1 grudnia 2021 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów Wolumen emisji
1.PLINGNV44826INTLUSD4482650.000
2.PLINGNV44834INTLUSD4483450.000
3.PLINGNV44842INTSUSD4484250.000
4.PLINGNV44859INTSUSD4485950.000
5.PLINGNV44867INTLGBP4486750.000
6.PLINGNV44875INTSGBP4487550.000
7.PLINGNV45146INTSSLV45146100.000
8.PLINGNV45153INTSSLV45153100.000
9.PLINGNV45161INTLBCO45161100.000
10.PLINGNV45179INTSBCO45179100.000
11.PLINGNV45187INTLPAL4518720.000
12.PLINGNV45195INTSPAL4519520.000
13.PLINGNV44883INTSW20448831.000.000
14.PLINGNV44891INTSW20448911.000.000
15.PLINGNV44909INTSW20449091.000.000
16.PLINGNV44917INTSW20449171.000.000
17.PLINGNV44925INTSDAX44925150.000
18.PLINGNV44933INTSDAX44933150.000
19.PLINGNV44941INTSDAX44941150.000
20.PLINGNV44958INTSDAX44958150.000
21.PLINGNV44966INTSPGE44966100.000
22.PLINGNV44974INTSPGE44974100.000
23.PLINGNV44982INTSKGH449821.000.000
24.PLINGNV44990INTSKGH449901.000.000
25.PLINGNV45005INTSPKO4500580.000
26.PLINGNV45013INTSPKN4501340.000
27.PLINGNV45021INTSPKN4502140.000
28.PLINGNV45039INTSPGN45039200.000
29.PLINGNV45047INTLCDR45047250.000
30.PLINGNV45054INTSCCC4505480.000
31.PLINGNV45062INTSALE4506225.000
32.PLINGNV45070INTLINP4507030.000
33.PLINGNV45088INTLINP4508830.000
34.PLINGNV45096INTLMMR4509650.000
35.PLINGNV45104INTLMMR4510450.000
36.PLINGNV45112INTLMMR4511250.000
37.PLINGNV45120INTLMMR4512050.000
38.PLINGNV45138INTLMMR4513850.000

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości