GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 gru 2021, 14:10

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

Uchwała Nr 1201/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 2 grudnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez ING BANK N.V.

w ramach 38 (trzydziestu ośmiu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 1201/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 1 grudnia 2021 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów Wolumen emisji
1.PLINGNV44826INTLUSD4482650.000
2.PLINGNV44834INTLUSD4483450.000
3.PLINGNV44842INTSUSD4484250.000
4.PLINGNV44859INTSUSD4485950.000
5.PLINGNV44867INTLGBP4486750.000
6.PLINGNV44875INTSGBP4487550.000
7.PLINGNV45146INTSSLV45146100.000
8.PLINGNV45153INTSSLV45153100.000
9.PLINGNV45161INTLBCO45161100.000
10.PLINGNV45179INTSBCO45179100.000
11.PLINGNV45187INTLPAL4518720.000
12.PLINGNV45195INTSPAL4519520.000
13.PLINGNV44883INTSW20448831.000.000
14.PLINGNV44891INTSW20448911.000.000
15.PLINGNV44909INTSW20449091.000.000
16.PLINGNV44917INTSW20449171.000.000
17.PLINGNV44925INTSDAX44925150.000
18.PLINGNV44933INTSDAX44933150.000
19.PLINGNV44941INTSDAX44941150.000
20.PLINGNV44958INTSDAX44958150.000
21.PLINGNV44966INTSPGE44966100.000
22.PLINGNV44974INTSPGE44974100.000
23.PLINGNV44982INTSKGH449821.000.000
24.PLINGNV44990INTSKGH449901.000.000
25.PLINGNV45005INTSPKO4500580.000
26.PLINGNV45013INTSPKN4501340.000
27.PLINGNV45021INTSPKN4502140.000
28.PLINGNV45039INTSPGN45039200.000
29.PLINGNV45047INTLCDR45047250.000
30.PLINGNV45054INTSCCC4505480.000
31.PLINGNV45062INTSALE4506225.000
32.PLINGNV45070INTLINP4507030.000
33.PLINGNV45088INTLINP4508830.000
34.PLINGNV45096INTLMMR4509650.000
35.PLINGNV45104INTLMMR4510450.000
36.PLINGNV45112INTLMMR4511250.000
37.PLINGNV45120INTLMMR4512050.000
38.PLINGNV45138INTLMMR4513850.000

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości