Credit Agricole zrewidował w górę prognozę inflacji w Polsce w '22 do 7,5 proc. i w '23 do 5,5 proc. (opinia) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sty 2022, 09:36

Credit Agricole zrewidował w górę prognozę inflacji w Polsce w '22 do 7,5 proc. i w '23 do 5,5 proc. (opinia)

Ekonomiści Credit Agricole BP zrewidowali swoją prognozę średniorocznej inflacji w Polsce w 2022 r. do 7,5 proc. z 7,4 proc., podnieśli również szacunek wskaźnika CPI w 2023 r. do 5,5 proc. z 3,5 proc. prognozowanych wcześniej - wynika z najnowszego raportu banku.

"Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w grudniu do 8,6 proc. rdr wobec 7,8 proc. w listopadzie, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (8,3 proc.). Wyższy punkt startowy prognozy oddziałuje w kierunku podniesienia oczekiwanej ścieżki inflacji w całym 2022 r. Tym samym nawet po uwzględnieniu nowo ogłoszonych, antyinflacyjnych działań rządu, nasza prognoza średniorocznej inflacji w br. nie uległa znaczącym zmianom (7,5 proc. rdr wobec 7,4 proc. poprzednio)" - napisano w raporcie.

"Jednocześnie z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy i wspomniane wyżej efekty popytowe, zrewidowaliśmy wyraźnie w górę prognozę inflacji na rok 2023 r. (do 5,5 proc. rdr z 3,5 proc.). Warto zwrócić uwagę, że uruchomienie Tarczy Inflacyjnej wygładza ścieżkę inflacji, obniżając ją w br. i podnosząc ją w 2023 r." - dodano.

Ekonomiści Credit Agricole podkreślają, że przedstawiona powyżej prognoza uwzględnia zakładane dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej przez RPP - tj. podwyżki stóp procentowych o 50 pb w lutym i 25 pb w marcu.

"Prognozowana przez nas inflacja osiąga poziom 3,5 proc. w IV kw. 2023 r. Uważamy, że materializacja takiego scenariusza byłaby akceptowalna dla większości nowej RPP, jeśli podtrzymana zostanie przedstawiana wcześniej interpretacja celu inflacyjnego jako pasma (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.). Tym samym uważamy, że potencjał dla dalszego zacieśniania polityki pieniężnej jest ograniczony, a skala podwyżek stóp procentowych wyceniana obecnie przez rynki (do ponad 4 proc.) jest nadmierna" - napisano.

Autorzy raportu szacują, że rozwiązania zaproponowane przez rząd obniżą inflację przeciętnie o 2,5 pkt. proc. w okresie styczeń-lipiec br. i średnio o 1,3 pkt. proc. w całym 2022 r.

"O ile działania rządu są antyinflacyjne w krótkim okresie, to w długim okresie będą miały one działanie proinflacyjne. Po pierwsze, obniżki podatków w br., poprzez oddziaływanie efektów niskiej bazy, podbiją inflację w 2023 r. średniorocznie o 2,0 pkt. proc. Po drugie, oczekujemy, że podwyżki cen żywności po zniesieniu niższej stawki podatku VAT będą wyższe niż ich obniżki na początku 2022 r." - napisano.

"Po trzecie, zaoszczędzone dochody gospodarstw domowych oraz dodatkowe transfery w postaci dodatku osłonowego będą napędzały popyt w najbliższych kwartałach co będzie również oddziaływało w kierunku wzrostu cen" - dodano. (PAP Biznes)

pat/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości