GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B21 i C21 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 sty 2022, 17:18

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B21 i C21 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

Uchwała Nr 49/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii B21 i C21 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW:

1) 300.000 (trzysta tysięcy) obligacji serii B21, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

2) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji serii C21, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości