GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 sty 2022, 17:18

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A.

Uchwała Nr 48/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 stycznia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 stycznia 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLA340200015”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości