GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 sty 2022, 17:18

GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A.

Uchwała Nr 47/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A.

§ 1

Na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy wyznacza na 20 stycznia 2022 r. dzień ostatniego notowania 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIG CHEESE STUDIO S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLA340200023”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości