GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki ECHO INVESTMENT S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 sty 2022, 17:29

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki ECHO INVESTMENT S.A.

Uchwała Nr 93/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii K spółki ECHO INVESTMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii K spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Echo Investment SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości