Comarch miał w I kw. 2022 roku 32,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 maj 2022, 18:27

Comarch miał w I kw. 2022 roku 32,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu

Comarch odnotował w I kw. 2022 roku 32,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 26,1 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 25,5 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 23,8-28,4 mln zł.

Zysk operacyjny grupy Comarch wyniósł w I kw. 42,8 mln zł wobec 46,2 mln zł rok wcześniej, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 65,7 mln zł wobec 67,3 mln zł przed rokiem. Wyniki te są niższe od konsensusu odpowiednio o 6,6 proc. i 5 proc. Średnia prognoz dla EBIT wynosiła 45,8 mln zł, a dla EBITDA 69,2 mln zł.

Zysk brutto na sprzedaży wzrósł w I kw. do 115,7 mln zł z 110,1 mln zł przed rokiem.

Grupa odnotowała w I kw. 416,3 mln zł przychodów wobec 384 mln zł rok wcześniej. Poziom przychodów był zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał wartość 426,1 mln zł.

Rentowność operacyjna grupy Comarch wyniosła w I kw. 2022 roku 10,3 proc., a rentowność netto 7,8 proc.

"Na wynik finansowy grupy Comarch w kolejnych okresach istotny wpływ będą miały: koniunktura gospodarcza i sytuacja polityczna na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji konfliktu między Rosją a Ukrainą, dostępność wykwalifikowanych pracowników o profilu informatycznym, a także rosnące koszty pracy i danin publicznoprawnych" - podano w raporcie.

W I kw. 2022 roku wielkość zatrudnienia w grupie Comarch zwiększyła się o 38 osób.

Poniżej przedstawiamy wyniki Comarchu w pierwszym kwartale 2022 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i poprzednich wyników (dane w mln zł).

1Q2022wynikikons.różnicar/rq/q
Przychody416,3426,1-2,3%8,4%-19,5%
EBITDA65,769,2-5,0%-2%-26,2%
EBIT42,845,8-6,6%-7,3%-30,8%
zysk netto j.d.32,425,527,2%24,3%-9,0%
marża EBITDA15,8%16,2%-0,45-1,75-1,42
marża EBIT10,3%10,8%-0,47-1,75-1,67
marża netto7,8%6,0%1,810,990,90

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP Biznes. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP Biznes zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW.

(PAP Biznes), #CMR

sar/ asa/

Zobacz także: ComArch SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości